Univerzitní mateřská škola VŠE má za sebou první rok

8. září
2014

Na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) začala mateřská škola pro děti zaměstnanců školy fungovat právě před rokem. V prvním roce otevřela univerzitní mateřská škola (UMŠ) jednu třídu s názvem Kupci, do které se postupně zapsalo 17 dětí od 2, 5 do 4 let. Kapacita je naplněná.

O děti se starají 3 učitelky a ředitelka Bc. Mgr. Martina Hovorková. Mateřská škola při VŠE funguje po celý rok denně od 7 do 17 hodin. Během letních prázdnin se její provoz zastavil na pouhých 14 dní. UMŠ VŠE pracuje podle školního vzdělávacího programu „Cesta kolem světa“. Vzdělávací proces je zaměřen na poznání jednotlivých kontinentů, vesmíru, České republiky, českých tradic, přírody i techniky. Pro děti i jejich rodiče tak učitelky UMŠ VŠE v průběhu roku připravily mnoho zajímavých akcí. Například návštěvu vysílače Žižkov, návštěvy muzeí, výstavy elektromobilů i robotů v Národní technické knihovně, výlet na Olešnou nebo hrad Točník. Děti často objevovaly i památky a významná místa Prahy. Mnoho akcí se také uskutečnilo jako součást dopravní výchovy. V rámci společných akcí pro děti a rodiče se v prostorách MUŠ VŠE uskutečnily vánoční a jarní kreativní dílny pro rodiny nebo Zahradní slavnost.

Školní vzdělávací program je zaměřen také na zvládnutí sebeobslužných činností, na rozvoj hrubé i jemné motoriky a na přípravu na vstup do školy. Školka často využívá zázemí vlastní zahrady nebo veřejného hřiště v přilehlé Rajské zahradě.

Mimo běžnou každodenní komunikaci při odevzdávání a vyzvedávání dětí ze školky byli rodiče informováni ohledně organizace akcí a provozu UMŠ na úvodní schůzce k zahájení školního roku, dále tzv. „Dopisy pro rodiče“ a vyvěšením informací na nástěnkách v prostorách školky i na chodbě Nové budovy VŠE.

Vybavení a zařízení, včetně nákladů prvního roku provozu, bylo hrazeno z projektu OPPA s názvem Zřízení univerzitní školky na VŠE v Praze. Rekonstrukci prostor UMŠ VŠE zajistilo VŠE v Praze ze svého rozpočtu. UMŠ VŠE nyní funguje jako detašované pracoviště při Univerzitní mateřské škole Lvíčata (ČVUT), ale je určeno pouze pro děti zaměstnanců, popř. studentů VŠE v Praze.