Nová ředitelka Francouzského institutu v Praze navštívila VŠE

9. září
2014

V pondělí 8. září navštívila Vysokou školu ekonomickou v Praze (VŠE) Isabelle Guisnel, nová ředitelka Francouzského institutu v Praze a Rada pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v Praze. V doprovodu atašé pro vědu a vysoké školy Rachida Makhloufi a výkonného ředitele Francouzsko-českého institutu řízení při VŠE (IFTG) Ing. Martina Machka si prohlédla prostory VŠE a seznámila se s týmem zaměstnanců IFTG.

Isabelle Guisnel dříve působila jako první rada na Francouzském velvyslanectví v Arménii. V čele Francouzského institutu v Praze stojí od 1. září 2014 a VŠE tedy navštívila jen několik dní po svém uvedení do funkce. Francie je pro VŠE důležitým partnerem, jelikož jde o druhou nejvýznamnější zemi z hlediska studentských i učitelských výměn. Velmi důležitou roli v úzkém partnerství hraje také existence Francouzsko-českého institutu řízení na VŠE, který příští rok otevře již 25. ročník postgraduálního kurzu MASTER Management et Administration des Entreprises. Isabelle Guisnel se s dosavadními absolventy a firemními partnery IFTG poprvé setká při slavnostním předávání diplomů letošním absolventům. To se uskuteční v pátek 12. září na Francouzském velvyslanectví. Akce se zúčastní hostitel Jeho Excelence velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian, děkan IAE Lyon Jérôme Rive, garant studijního oboru MAE Michel Wissler, rektorka VŠE a ředitelka IFTG prof. Ing. Hana Machková, CSc., a řada dalších osobností.

Fotografie č. 1: Isabelle Guisnel, Ing. Martin Machek
Fotografie č. 2: Isabelle Guisnel, prof. Ing. Hana Machková, CSc., Rachid Makhloufi