Prorektoři pražských vysokých škol u příležitosti Dne vědy diskutovali o Grantové agentuře

10. září
2014

Ve středu 10. září se uskutečnila akce Scientia Pragensis – Den vědy na pražských vysokých školách. Vědecké přehlídce předcházela tisková konference prorektorů pěti pražských univerzit. Prorektoři ČVUT, ČZU, UK, VŠE a VŠCHT se shodli na tom, že česká věda a výzkum se nemohou rozvíjet bez zcela důvěryhodné a profesionální Grantové agentury České republiky (GA ČR). Rezignace jejího stávajícího předsedy k 1. říjnu znamená pro pražské vysoké školy významnou šanci na zlepšení vztahů s institucí, která má zásadní vliv na rozsah základního výzkumu prováděného v České republice. 

Představitelé vysokých škol očekávají celkové zklidnění situace kolem GA ČR a Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) – významných poskytovatelů finančních prostředků, jež je nezbytné pro jejich další fungování. Do konce roku by měla vzniknout první verze postupů pro vyvážené a transparentní financování vědy a výzkumu v ČR.

Prorektor pro vědu a výzkum Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., zdůraznil, že pro pozitivní vývoj v GA ČR je klíčová profesionalizace jejího vrcholného managementu, který bude mít dlouhodobé zkušenosti nejen z vědecké práce, ale také z oblasti řízení a kontroly vědecké činnosti.

Osmý ročník Scientia Pragensis se uskutečnil v dejvickém areálu ČVUT. Po celý den zde probíhaly přednášky pro veřejnost a vysoké školy zde prezentovaly své stánky. Z VŠE vystoupil doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., s přednáškou na téma „Cílová inflace a devizové intervence ČNB“ a Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, Ph.D., M. A., s přednáškou na téma „Bubliny na akciových trzích“. Akci navštívili především studenti základních a středních škol.

Fotografie:

  1. Stánek VŠE
  2. Robot z dílny ČVUT
  3. doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., z VŠE vysvětluje důvody pro devizovou intervenci ČNB
  4. Prorektor VŠE prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., moderuje přednášku prof. PhDr. Jiřího Strause, DrSc., z VŠCHT na téma „Kriminalistika, forenzní vědy a chemie“
  5. Stánky vysokých škol
  6. Návštěvníci Dne vědy