Jmenování nových profesorů

11. listopadu
2007

Prezident republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. jmenoval dne 5. listopadu 2007 ve Velké aule Karolina, na návrh vědeckých a uměleckých rad vysokých škol, osmdesát sedm nových profesorů vysokých škol.

Na návrh Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze byli jmenováni čtyři profesoři:

doc. Ing. Eva D u c h á č k o v á , CSc.
pro obor finance

doc. Ing. Karel D y b a , CSc.
pro obor hospodářská politika

doc. Ing. Vratislav I z á k , CSc.
pro obor finance

doc. Ing. Miloslav V o š v r d a , CSc.
pro obor finance