Magisterské programy CEMS a Ekonomika a management uspěly v žebříčku Financial Times

15. září
2014

Financial Times zveřejnily každoroční žebříček „Master in Management Raking 2014“. Magisterský obor CEMS se umístil na 5. místě a magisterský studijní program Ekonomika a management na 69. místě. Oba programy nabízí Fakulta podnikohospodářská Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE).

Magisterský program CEMS – The Global Alliance in Management Education, je společným projektem 29 prestižních vysokých škol a univerzit, které poskytují manažerské vzdělání. Hlavním projektem aliance je společný navazující magisterský studijní program CEMS Master in International Management (CEMS MIM), který v uplynulém akademickém roce studovalo 1030 studentů. VŠE je členem CEMS již 16 let a CEMS MIM je nedílnou součástí navazujícího magisterského studia v oboru International Management na Fakultě podnikohospodářské. Zájemci o studium procházejí náročným tříkolovým přijímacím řízením a musí ovládat angličtinu a další světový jazyk.

Specifikem studijního oboru Master in International Management je úzké propojení s praxí díky spolupráci se 70 korporátními partnery. Například se Škodou Auto, Plzeňským Prazdrojem, společnostmi L´Oréal, Procter&Gamble nebo Société Générale, a mezinárodní rozměr programu. Všichni studenti mají povinnost absolvovat jeden semestr na partnerské vysoké škole a minimálně 10 týdenní stáž v zahraničí. CEMS má sídlo v Paříži a má propracovaný systém řízení. Členy strategického výboru jsou rektoři (VŠE zastupuje prof. Ing. Hana Machková, CSc.), výkonného výboru prorektoři (doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.) a za obsahovou náplň a kvalitu výuky zodpovídají akademičtí ředitelé (Ing. Ladislav Tyll, MBA, Ph. D.).

Studijní obor Ekonomika a management se umístil na 69. místě mezi tradičními konkurenty VŠE ve střední Evropě – maďarskou Corvinius University v Budapešti (70. místo) a polskou Warsaw School of Economics (68. místo). Do hodnocení je zařazeno pouze 70 nejlepších oborů. V letošním rakingu se umístily vysoké školy z 22 zemí. Na prvním místě se umístila švýcarská University of St. Gallen, na druhém HEC Paris (Francie) a na třetím Essec Business School (Francie). Studijní obory ze zemí střední a východní Evropy jsou zastoupeny 2 polskými vysokými školami, jednou maďarskou, jednou ruskou a VŠE. Z mimoevropských se prosadily studijní obory ze čtyř zemí, Austrálie (1x), Kanady (1x), Číny (2x) a Indie (2x). Tradičně nejúspěšnější byly francouzské (19x) a britské (12x) manažerské navazující magisterské studijní obory.

Financial Times global masters in management 2014

1 University of St Gallen Master of Arts in Strategy and International Management
2 HEC Paris HEC Master of Science in Management***
3 Essec Business School Master of Science in Management***
4 WHU Beisheim Master of Science in Management
5 CEMS Masters in International Management
6 Esade Business School MSc in International Management
7 ESCP Europe ESCP Europe Master in Management***
8 Rotterdam School of Management, Erasmus University MSc in International Management
9 IE Business School Master in Management
10 London Business School Masters in Management
   
68 Warsaw School of Economics MSc in Management
69 University of Economics, Prague Business Economics and Management
70 Corvinus University of Budapest MSc in Management and Leadership