Noví studenti CEMS již zahájili semestr

18. září
2014

Akademický rok 2014/2015 zahájil nový ročník studentů oboru International Management / CEMS na VŠE v Praze intenzivním blokovým seminářem, který se konal 8. – 12. září 2014. Absolvování blokového semináře je nezbytnou podmínku pro získání titulu CEMS MIM.

V roce 2012 byla v rámci blokového semináře zahájena velmi úspěšná spolupráce s korporátním partnerem ŠKODA AUTO, a proto byla i v letošním roce volba jasná. Pro 29 studentů z 10 různých partnerských škol aliance CEMS a 18 národností byl znovu připraven intenzivní program na atraktivní téma Marketing v automobilovém průmyslu.

Akademickou část semináře garantoval Ing. Petr Král, Ph.D., vedoucí Katedry mezinárodního obchodu Fakulty mezinárodních vztahů na VŠE a vyučující povinného předmětu programu CEMS International Marketing. Hostující profesorka z partnerské školy aliance CEMS, paní Verena Gruber z WU Wien, ředitel oddělení Globálního marketingu, pan Thanh Vu Tran a specialista pro mobilní platformy, pan Tomáš Geist přispěli k zajímavému programu blokového semináře.

Jedním z hlavních úkolů studentů byla spolupráce na projektech na zadané téma ze strany ŠKODA AUTO. Na začátku blokového semináře studenti vytvořili 4 – 5 členné týmy, které prezentovaly výsledky své celotýdenní práce během závěrečného dne. Porota ve složení zástupců VŠE, WU Wien a ŠKODA AUTO rozhodla o vítězném týmu, jehož členy jsou Ivana Horníková, Cecilia Pennazio, Lorenzo Navurunnage, Felix Schmitt a Radu Trandafir.

Celkový dojem z letošního blokového semináře shrnula studentka prvního ročníku oboru International Management/CEMS Jana Nováková:

„Blokový seminář ve spolupráci se ŠKODA AUTO byl pro všech 29 účastníků nezapomenutelným zážitkem. Během celého týdne jsme absolvovali několik zajímavých přednášek, na kterých se podíleli zástupci ŠKODA AUTO, VŠE a WU Wien. Líbilo se mi, že kromě teoretických znalostí, které jsme uplatnili při přípavě projektu, jsme měli možnost navštívit také ŠKODA muzeum a továrnu v Mladé Boleslavi. Vrcholem týdne byla páteční prezentace projektů, na níž jsme intenzivně celý týden pracovali v jednotlivých týmech. Bylo představeno mnoho kreativních a důmyslných nápadů. I přesto, že můj tým nezvítězil, si z tohoto týdne odnáším mnoho nových zkušeností a vědomostí. Navázala jsem také nová přátelství se studenty z různých zemí. Chtěla bych tímto poděkovat profesorům a zástupcům společnosti ŠKODA AUTO za tento zážitek.”