Byly zveřejněny výstupy projektu UNILEAD zaměřeného na dosahování cílů udržitelného rozvoje OSN

Vysoká škola ekonomická se v roce 2022 aktivně účastnila projektu UNILEAD (University leaders in SDGs) podpořeného z prostředků Centralizovaného rozvojového programu MŠMT. Projekt byl zaměřen na aktivity pro naplňování cílů udržitelného rozvoje OSN (Sustainable Development Goals).

Koordinátorem projektu byla Masarykova univerzita a spolupracovalo na něm 24 českých univerzit. Vysoká škola ekonomická působila jako garant oblasti „Strategie, strategická partnerství a struktura pro udržitelnost“. Garantem projektu za VŠE byl Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA z Fakulty podnikohospodářské. Je potěšující, že jsme také uspěli s návazným projektem CRP nazvaným UNILEAD II pro rok 2023, který byl podpořen MŠMT v plné výši. VŠE zde bude opět garantem sekce strategie.

Podrobné informace o výstupech projektu UNILEAD lze najít na stránce https://unilead.muni.cz.

Na fotografii je zachycen moment z pražského workshopu meziuniverzitního týmu Strategie, strategická partnerství a struktura pro udržitelnost.