Děkan Fakulty managementu: Obrovskou výhodou FM je rodinná a kooperativní atmosféra i blízkost mezi pracovníky a studenty

Své druhé funkční období ve funkci děkana Fakulty managementu započal 1. února doc. Vladislav Bína. V čele nejmladší a nejmenší fakulty VŠE bude stát až do 31. ledna 2024. U příležitosti opětovného jmenování do funkce přinášíme s panem děkanem rozhovor:

Co se podle vás za uplynulé čtyři roky, vaše první funkční období, na fakultě podařilo? A podařilo se vše, co jste si předsevzal?
Minulé funkční období bylo doslova nabité změnami, které s sebou nesla novela zákona o VŠ. Bylo to schvalování vnitřních předpisů fakulty, rozběhnutí nového režimu akreditací v rámci RVH VŠE, ale samozřejmě tím nejnáročnějším byla úspěšná reakreditace studijních programů a habilitačního řízení. Ve všech stupních se nám podařilo získat akreditaci s krásným výhledem deseti let a děkuji za to nejen našim proděkanům, ale i všem pracovníkům, kteří k tomu přispěli adekvátní publikační činností i řadou externích projektů, které v uplynulých letech pro fakultu získali a úspěšně řešili.

Co je vaším cílem ve funkci děkana FM do roku 2024?
Mezi nejpodstatnější cíle patří podpora kvalifikačního růstu kolegů na fakultě, která jde ruku v ruce s kvalitní publikační a projektovou činností. Dále trpělivá podpora internacionalizace zejména s ohledem na příchozí mobilitu, která je pro fakultu umístěnou v Jindřichově Hradci přirozeně mnohem náročnější než pro fakulty pražské. A samozřejmě podstatné bude i úsilí o udržení a povzbuzení zájmu uchazečů o studium na naší fakultě.

Jste nejmladší z šesti úřadujících děkanů a zároveň řídíte nejmladší fakultu VŠE. Nese to s sebou nějaká specifika?
Neřekl bych, že to přináší něco zásadnějšího. Dvacet pět let historie fakulty znamená tu milou skutečnost, že se už mezi uchazeči o studium občas objeví i potomci našich absolventů. Tedy trochu zvláštní je snad jen to, že je aktuálně na fakultě velmi mnoho relativně mladých pracovníků (kolem čtyřiceti let), což bylo náročné zejména v letech nedávno minulých, kdy bylo potřeba pokročit v kvalifikaci nastupující generace.
Mohu přidat ještě jedno specifikum, jsme zároveň fakultou nejmenší v rámci VŠE a dost možná i mezi ekonomickými fakultami v České republice. To a větší vzdálenost od podobně zaměřených fakult s sebou samozřejmě nese zásadní úskalí v obtížnější zastupitelnosti jednotlivých pracovníků a získávání nových kolegů. Na druhou stranu je obrovskou výhodou rodinná a kooperativní atmosféra na fakultě i větší blízkost jak mezi pracovníky, tak mezi studenty.

Chtěl byste zaměstnancům fakulty a studentům něco vzkázat?
Podařilo se nám úspěšnou akreditací získat příjemných deset let relativní jistoty našeho prostředí, a tak dostáváme jedinečný prostor pro rozvoj dalších zajímavých oblastí, jakými jsou postupná internacionalizace studia, kvalitní publikační a projektová činnost a její případné intenzivnější propojení s praxí, ale i lepší a cílenější spolupráce se středními školami. Budu rád, pokud naše fakulta bude v budoucnu ještě příjemnějším a užitečnějším místem pro studium a práci než je nyní!