Docent Ondřej Dvouletý se podílel na tvorbě nového rámce OECD pro hodnocení politik podpory podnikání malých a středních firem

OECD publikovalo nový metodologický rámec pro hodnocení politik podpory podnikání malých a středních firem. Na jeho přípravě se od roku 2018 podílel i docent Ondřej Dvouletý z Katedry podnikání na Fakultě podnikohospodářské. Dalšími členy autorského týmu jsou Jonathan Potter (Head, Entrepreneurship Policy and Analysis Unit, CFE, OECD), David Storey (University of Sussex) a Pablo Shah (OECD/CFE).

Výsledný dokument ilustruje

  • jakými možnými nástroji a politikami je možné podporovat podnikatelskou aktivitu,
  • představuje metodologický rámec evaluací těchto politik,
  • vysvětluje specifika jednotlivých metod, klíčových výsledkových indikátorů a volby vhodných kontrolních skupin
  • a strukturovaně shrnuje výsledky 50ti evaluačních studií z 28 členských států OECD včetně České republiky.

Každá z těchto studií je hodnocena tzv. Evaluation Quality Score reflektující vybrané aspekty kvality studie a důraz je kladen i na volbu vhodných a robustních metod.

Report je dostupný na: https://www.researchgate.net/publication/368509991_Framework_for_the_Evaluation_of_SME_and_Entrepreneurship_Policies_and_Programmes_2023.