ESOP 2019: Vedení VŠE ocenilo excelentní studentské odborné práce

Setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci soutěže ESOP 2019 (Excelentní studentské odborné práce) se uskutečnilo ve Vencovského klubu na VŠE 12. listopadu. Cílem soutěže ESOP je podpora tvůrčí aktivity studentů, ocenění nejlepších seminárních, bakalářských i diplomových prací a jejich prezentace. Soutěž vyhlašuje prorektor pro vědu a výzkum VŠE prof. Petr Musílek.

Na úvod promluvila rektorka VŠE prof. Hana Machková. Ve svém proslovu ocenila aktivitu studentů a doktorandů a zdůraznila význam vědecké činnosti pro prestiž univerzity. Dále předala diplomy za umístění v kategorii Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia. Oceněny byly tři publikace:

  • Ing. Vojtěch Kotrba – NF
    Název článku: Direct preferences of sports fans: Is there a superstar effect in the fantasy league?
  • Mgr. Klára Šimůnková – FM
    Název článku: Being hybrid: Conceptual update of consumer self and consumption due to online/offline hybridity
  • Ing. Jakub Drábek – NF
    Název článku: The Chadbourne Agreement (1931) and its impact on the Czechoslovak sugar industry

Představitele fakult předali diplomy a Sborníky ESOP studentům oceněným za seminární (seznam oceněných) a bakalářské práce (seznam oceněných).

Ve speciálním vydání vědeckého sborníku ESOP vydaném v nakladatelství Oeconomica jsou v digitální verzi zveřejněny všechny oceněné seminární i bakalářské práce. V tištěné formě jsou publikovány pouze abstrakty oceněných prací.