ESOP 2021: Slavnostní setkání oceněných studentů s vedením školy

Společenské setkání pedagogů a studentů Vysoké školy ekonomické v Praze v rámci soutěže Excelentní studentské odborné práce 2021 (ESOP) se uskutečnilo ve Vencovského klubu na VŠE. Cílem soutěže je podpora tvůrčí aktivity studentů formou výběru, ocenění a prezentace vynikajících prací, a to seminárních, bakalářských a diplomových.
Na úvod promluvila rektorka VŠE prof. Hana Machková, ocenila aktivitu studentů a doktorandů a zdůraznila význam vědecké činnosti pro prestiž školy. Ocenění studenti obdrželi diplom a finanční odměnu – autor/autorský kolektiv seminární a bakalářské práce 2 000 Kč a autor diplomové práce 4 000 Kč.

Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia

1. místo
Ing. Bc. Petra Zýková – Fakulta informatiky a statistiky
Název článku: The overall efficiency of the dynamic DEA models
Název časopisu: Central European Journal of Operations Research, 2021; IF 2,345; AIS 0442
ISSN 1435-246X

2. místo
Mgr. Nikola Frollová, doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D., Ing. Mgr. Marek Vranka – Fakulta podnikohospodářská
Název článku: A qualitative study of perception of a dishonesty experiment
Název časopisu: Journal of Economic Methodology, 2021; IF 1,913; AIS 0,775
ISSN 1350-178X (print) 1469-9427 (web)

3. místo
Ing. Oľga Pastiranová, prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.  – Fakulta financí a účetnictví
Název článku: IFRS 9 and its behavior in the cycle: The evidence on EU countries
Název časopisu: Journal of International Financial Management & Accounting, 2021; IF 1,883; AIS 0,493
ISSN 0954-1314

 

Seminární práce

Fakulta financí a účetnictví
Autor: Šmíd Marek
Název práce: Analýza závislosti spotřeby energie na HDP v EU za rok 2018
– nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.

Autor: Bc. Hvězda Martin
Název práce: Atributy dlužníka ovlivňující jeho schopnost dostát svým závazkům
Vedoucí práce: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.

 

Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Bc. Walica Marek
Název práce: Význam rozvojové spolupráce v zahraniční politice ČR
– nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Autor: Bc. Kafková Kateřina, Bc. Kantková Kristýna
Název práce: Multikriteriální hodnocení atraktivity vodních ploch pro letní rekreaci mladé generace
Vedoucí práce: prof. Ing. Petr Šauer, CSc.

 

Fakulta podnikohospodářská
Autor: Bc. Handschuhová Klára, Bc. Hulánová Natálie, Bc. Irová Kateřina, Bc.  Nováková Michaela, Bc. Rakhmilevich Yana
Název práce: Řeší problémy originálněji firemní profesionálové, nebo studenti s teoretickými znalostmi?
– nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D.

 

Fakulta informatiky a statistiky

Autor: Vít Ondřej
Název práce: Rovnost pohlaví
– nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Autor: Bakuncová Karolína
Název práce: Statistické výpočetní prostředí – MS Excel, SPSS, Statgraphics Centurion 18, SAS Enterprise Guide
Vedoucí práce: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Autor: Hudák Miriam Helena
Název práce: Analýza datasetu NFLStandings2016 v R
Vedoucí práce: Ing. Jakub Danko, Ph.D.

 

Bakalářské práce

Fakulta financí a účetnictví
Autor: Bc. Šmíd Daniel
Název práce: Vliv daní a transferů na rozdělení příjmů ve společnosti
– nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D.

 

Fakulta mezinárodních vztahů
Autor: Bc. Šandová Barbora
Název práce: Francouzsko-německé partnerství v rámci Evropské unie
– nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Mgr. Markéta Votoupalová, Ph.D.

Autor: Bc. Garová Vanesa
Název práce: Donald J. Trump a populizmus v roku 2020 – verejný diskurz na Twitteri
Vedoucí práce: Mgr. Miloslav Machoň, Ph.D.

Autor: Bc. Hanáková Lenka
Název práce: Postavení francouzského kosmetického průmyslu ve světové ekonomice
Vedoucí práce: doc. Ing. Martina Jiránková, Ph.D.

Autor: Bc. Hortová Tereza
Název práce: Úspěšnost elektronického obchodu působícího na rychloobrátkovém trhu
Vedoucí práce: Ing. Jitka Volfová, Ph.D.

Autor: Bc. Křemenák Jan
Název práce: Why do firms stop accepting cryptocurrencies
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Jakub Jedlinský, Ph.D.

Autor: Bc. Prokop Matěj
Název práce: Srovnání využití prvků digitální diplomacie ministerstev zahraničních věcí České republiky a Dánska se zaměřením na digitální komunikaci na sociálních sítích
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Kateřina Kočí, Ph.D.

 

Fakulta podnikohospodářská
Autor: Bc. Nefedov Egor
Název práce: Vliv reklamní slepoty na efektivitu digitálních reklamních kampaní a způsoby jejího překonání
– nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Stříteský, Ph.D.

Autor: Bc. Bálek Kryštof
Název práce: Analýza restrukturalizace společnosti LESS&TIMBER s.r.o.
Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D.

Autor: Bc. Jadviščoková Šárka
Název práce: Genderové stereotypy o povolání v přirozeném jazyce
Vedoucí práce: Ing. Mgr. et Mgr. Štěpán Bahník, Ph.D.

Autor: Bc. Knotek Daniel
Název práce: Crowdfunding v herním průmyslu
Vedoucí práce: Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.

 

Fakulta informatiky a statistiky
Autor: Bc. Formánková Lucie
Název práce: Loosely Symmetric Neural Network Implementation
– nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D.

Autor: Bc. Boček Lukáš
Název práce: Analýza nezaměstnanosti v zemích EU
Vedoucí práce: doc. Ing. Dagmar Blatná, CSc.

Autor: Bc. Řeháčková Adriana
Název práce: Vztah matematické gramotnosti a zájmu o matematiku u studentů ZŠ a SŠ
Vedoucí práce: Ing. Jakub Danko, Ph.D.

Autor: Bc. Vévoda Ondřej
Název práce: Kolektivní model rizika v neživotním pojištění
Vedoucí práce: Ing. Filip Habarta

 

Fakulta národohospodářská
Autor: Bc. Koten Marek
Název práce: Postavení Ruské federace v globální ekonomice: Výzvy pro třetí dekádu 21. století v kontextu historického vývoje
– nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc.

Autor: Bc. Bárta Daniel
Název práce: Analýza efektivnosti nekonvenční měnové politiky Evropské centrální banky v posledním desetiletí
Vedoucí práce: Ing. Pavel Morda

Autor: Bc. Borovička Roman
Název práce: Komparace výnosů a odhadů výběru daně z nemovitých věcí u vybraných městských částí hl. m. Prahy
Vedoucí práce: Ing. Vilém Čáp

Autor: Bc. Drgová Zuzana
Název práce: Hospodársky vývoj Slovenského štátu v rokoch 1939–1945
Vedoucí práce: PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D.

Autor: Horváthová Simona
Název práce: Čistá pozice a Cost-Benefit Analysis členství ČR v EU v období 2008 až 2020
Vedoucí práce: Ing. Adéla Zubíková, Ph.D.

Autor: Bc. Karásek Daniel
Název práce: Analýza finanční dostupnosti vlastnického a nájemního bydlení v Liberci v období 2013-2020
Vedoucí práce: Ing. Josef Klement

Autor: Bc. Karban Vladimír
Název práce: Hospodářský vývoj československého tabákového monopolu v letech 1918–1928
Vedoucí práce: Ing. Jakub Drábek, Ph.D.

Autor: Bc. Prokešová Helena
Název práce: Analýza nezaměstnanosti v Ústeckém kraji se zaměřením na okres Teplice v letech 2010-2020
Vedoucí práce: Ing. Jan Kozák

 

Fakulta managementu
Autor: Bc. Vališ Dominik
Název práce: Vliv strachu z onemocnění COVID-19 na spotřebitelské chování
– nejlepší fakultní práce
Vedoucí práce: Ing. Michal Novák, Ph.D.

Autor: Bc. Malovcová Adéla
Název práce: Vliv znalosti strategie na angažovanost zaměstnanců
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D.

Autor: Bc. Pikuliak Vojtěch
Název práce: Přístupy vybraných obcí v rámci realizace Smart City
Vedoucí práce: Ing. Jiří Vopátek, Ph.D.