Fakulta financí a účetnictví vytvořila nový Double Degree program s Faculdade de Economia da Universidade do Porto

Fakulta financí a účetnictví VŠE podepsala 30. května 2022 smlouvu o Double Degree s Faculdade de Economia da Universidade do Porto v Portugalsku. Double Degree smlouva vznikla mezi studijním programem Finance and Accounting (MIFA) na straně VŠE a programem Master in Finance na straně University v Portu. Oba studijní programy budou vyučovány v angličtině.
Pro studenty MIFA tento Double Degree program rozšíří nabídku kurzů ve financích jako např. Fúze a akvizice a Etika pro správu a řízení společností a pro studenty z University v Portu budou přínosem kurzy z finančního a manažerského účetnictví a výkaznictví, včetně auditingu.
Nový Double Degree program bude otevřen studentům od akademického roku 2022/2023 a jeho absolventi získají dva tituly: “Grau de Mestre em Finanças” (Master degree) z Porta a Ing. z VŠE.