Fakulta mezinárodních vztahů podporuje české předsednictví v Radě EU

Fakulta mezinárodních vztahů aktivně podporuje české předsednictví v Radě Evropské unie, a to jednak prostřednictvím stážistů, které na základě několika výběrových řízení vyslala zejména do Bruselu, ale také díky vědeckým projektům, které odborníci z FMV řešili na téma předsednictví pro Úřad Vlády ČR.

Šestnáct studentů Fakulty mezinárodních vztahů, kteří jsou nejčastěji studenty Evropské ekonomické integrace nebo Mezinárodních studií a diplomacie, působí od června a července 2022 jako stážisté na Stálém zastoupení České republiky v Bruselu. Další studenty vyslala fakulta na podporu předsednictví na další mise a zastupitelské úřady ČR (Řím, Stockholm, Riga), jiní působí aktuálně jako stážisté také v Českém centru v Bruselu. Celkem tak FMV na stáže související s předsednictvím vyslala dvacet dva svých studentů.

Už od srpna 2020 odborníci z Katedry mezinárodních studií a diplomacie, Katedry mezinárodních ekonomických vztahů a Katedry podnikového a evropského práva řeší celkem tři projekty aplikovaného výzkumu v rámci výzvy BETA2 Technologické agentury ČR, které byly zaměřeny na téma předsednictví v Radě Evropské unie. Příjemcem výsledků je Úřad Vlády ČR. Na všech projektech spolupracuje FMV také s odborníky z Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a na projektu zaměřeném na komunikaci předsednictví také s Katedrou multimédií Fakulty informatiky a statistiky VŠE.

Podrobnosti jsou dostupné na webu FMV.