Fakulta podnikohospodářská se stala jedním ze strategických partnerů ZHAW Zurich University

Zástupci Fakulty podnikohospodářské VŠE podepsali 24. 2. 2020 smlouvu o strategické spolupráci se ZHAW University Zurich, School of Management and Law. FPH se tak stala jedním z osmi světových univerzitních strategických partnerů švýcarské univerzity. V současné době realizují obě fakulty např. program MBA for Students.

Za švýcarskou stranu smlouvu podepsal prof. Dr. Reto Steiner a prof. Stephan Loretan, za českou prof. Ing. Ivan Nový, CSc. a prof. Ing. Jindřich Soukup, CSc.