FMV hostila přednášku velvyslanců o Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN)

Centrum asijských studií (CAS) uspořádalo 3. prosince 2019 přednášku věnovanou Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) s názvem ASEAN’s Economic Powerhouse amidst Strategic Power Balance and Diversity, a to ve spolupráci s Velvyslanectvím Indonésie v ČR a dalšími ambasádami zemí ASEAN v České republice. Na VŠE tak byla k vidění neobvyklá koncentrace diplomatů zemí jihovýchodní Asie. Během přednášky vystoupilo šest vzácných hostů, a to velvyslanci Myanmaru, Filipín, Indonésie, Malajsie a zástupci velvyslanců Thajska a Vietnamu. Roli moderátora celého odpoledne přijal pan PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D., vědecký pracovník Orientálního ústavu Akademie věd České republiky (oddělení jižní Asie).

Po úvodním slovu ředitelky CAS, doc. Ing. Zuzany Stuchlíkové, Ph.D., a prorektorky VŠE pro strategii, doc. Ing. Ludmily Štěrbové, CSc., stručně představil PhDr. Tomáš Petrů, Ph.D, Sdružení národů jihovýchodní Asie. Dále patřil prostor pozvaným diplomatům, kteří podrobněji prezentovali základní principy a tři pilíře ASEAN. Tématem byl také hlavní motiv thajského předsednictví v čele Sdružení pro rok 2019, jehož heslem je „Advancing Partnership for Sustainability”.

O politickém a bezpečnostním pilíři ASEAN pohovořily j. e., paní Zanariah Bt Zainal Abidin, velvyslankyně Malajsie v ČR, a j. e. paní Kenssy D. Ekaningsih, velvyslankyně Indonésie v ČR. Na ekonomický pilíř ASEAN se zaměřily j. e., paní Kay Thi Soe, velvyslankyně Myanmaru v ČR, a paní Tran Thanh Huong, zástupkyně velvyslance Vietnamu. Na závěr vystoupila jeho excelence, j. e. pan Ombra Jaina, velvyslanec Filipín v ČR, s prezentací o sociokulturním pilíři.