FMV se stává členem globální sítě OSN pro řešení udržitelného rozvoje

Fakulta mezinárodních vztahů VŠE se v roce 2020 stává novým členem Sítě OSN pro řešení udržitelného rozvoje (Sustainable Development Solutions Network, SDSN). FMV chce svým členstvím v SDSN přispět ke globální diskuzi a také k aplikovanému výzkumu v oblasti udržitelného rozvoje.

Svým členstvím v této síti má FMV možnost získat přístup k výsledkům monitorovacího úsilí SDSN, které doplňuje monitoring OSN v oblasti udržitelného rozvoje. Zahrnuje data o výkonu na národní úrovni vlád, ale také v oblasti soukromého sektoru a v oblasti projektů pro plnění cílů OSN (SDGs).
Dalším výrazným přínosem je bezpochyby možnost získávat, sdílet i vytvářet online výukové materiály v oblasti udržitelného rozvoje. Každý člen sítě má tak možnost rozvíjet jak pochopení problematiky udržitelného rozvoje, tak i zároveň připravovat nové odborníky na mezinárodní úrovni.

SDSN vznikla pod záštitou generálního tajemníka OSN Pan Ki-muna v roce 2012. Tato mezinárodní vědecká síť je zaměřena na problematiku udržitelného rozvoje a hledání praktických řešení v této oblasti. Ve své činnosti především podporuje rozvoj diskusí o tématu udržitelného rozvoje na globální úrovni, vytváří také regionální a národní uskupení, která spojují především vzdělávací instituce v diskusi i ve hledání aplikovatelných řešení problémů udržitelného rozvoje. Část své činnosti zaměřuje také na rozvoj kvalitního vzdělávání a spolupráce ve výzkumu v rámci tohoto tématu. V neposlední řadě také přispívá k lepšímu porozumění a uchopení otázek udržitelného rozvoje na vládní úrovni. Smyslem činnosti je přispět k rychlejšímu naplnění Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) schválených na půdě OSN v roce 2015. SDSN úzce spolupracuje s agenturami OSN, finančními institucemi, soukromým sektorem a občanskou společností. Ředitelem SDSN je významný americký ekonom Jeffrey Sachs.