Jmenování nových profesorů v Karolínu

Za přítomnosti ministra školství, mládeže a tělovýchovy proběhlo dne 18. prosince 2019 slavnostní jmenování nových profesorů. Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval s účinností od 28. listopadu 2019 celkem 69 profesorů, z nichž čtyři působí na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Srdečně blahopřejeme prof. Ing. Martinu Lukešovi, Ph.D. z Fakulty podnikohospodářské, prof. PhDr. Petru Teplému, Ph.D. z Fakulty financí a účetnictví, prof. Ing. Karlu Zemanovi, CSc. z Národohospodářské fakulty a prof. Ing. Janu Čadilovi, Ph.D., který je rektorem soukromé vysoké školy Unicorn, ale působí i na Národohospodářské fakultě a Fakultě podnikohospodářské.

Foto: MŠMT