Jmenování profesorů v Karolinu

22. ledna
2018

V pondělí 22. ledna proběhlo v historických prostorách Karolina slavnostní jmenování nových 52 profesorů a profesorek. Z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzali jmenovací dekrety podepsané prezidentem republiky a kontrasignované předsedou vlády také doc. RNDr. Ing. Michal Černý, Ph.D. a doc. Mgr. Oldřich Bureš, Ph.D., M. A..

Michal Černý působící na VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky byl jmenován pro obor Ekonometrie a operační výzkum. Oldřich Bureš působící na Metropolitní univerzitě Praha, katedra Mezinárodních vztahů a evropských studií byl jmenován profesorem pro obor Mezinárodní politické vztahy. Oba navrhla Vědecká rada VŠE v Praze.

Všichni profesoři byli jmenováni s účinností od 13. 12. 2017.