Jmenování prorektora prof. Musílka do Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

Prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. je jmenován do Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem (RVDA) s účinností od 1.8. 2019 na šestileté období, a to na základě své odbornosti z oblasti veřejných trhů s cennými papíry.

Hlavním úkolem RVDA je vykonávat veřejný dohled nad výkonem auditorské činnosti a činností Komory auditorů České republiky, provádět kontroly kvality u auditorů a auditorských společností, které mají ve svém portfolio subjekty veřejného zájmu a další činnosti stanovené Nařízením a zákonem o auditorech. RVDA byla zřízena v roce 2009 a sídlí v Praze. Od roku 2016 došlo k významnému posunu role RVDA do oblasti kontrol kvality různých subjektů.

Výkonným orgánem RVDA je Prezidium, které vykonává působnost Rady podle zákona o auditorech nebo Nařízení. Prezidium je šestičlenné. Členy Prezidia jmenuje ministr financí po dohodě s Českou národní bankou. Funkční období členů Prezidia je šestileté. Plnění funkce člena Prezidia je výkonem veřejné funkce.

Prezidium RVDA  zasedá obvykle jednou měsíčně a prof. Musílek bude i nadále vykonávat nejen funkci prorektora pro vědu a výzkum, ale bude i aktivní  ve všech akademických činnostech na Katedře bankovnictví a pojišťovnictví.

Podrobnější údaje na: www.rvda.cz .