Katedra logistiky je i nadále držitelem mezinárodní odborné akreditace cELog Evropské logistické asociace

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE je i nadále držitelem mezinárodní odborné akreditace cELog pro vedlejší specializaci 3LT Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství. O udělení akreditace rozhoduje Evropská logistická asociace. Úspěšní absolventi vedlejší specializace tak mohou díky plné kompatibilitě tohoto studijního programu získat mezinárodní certifikát bez dalšího vzdělávání či dodatečných zkoušek.

Držiteli této mezinárodní profesní akreditace je méně než třicet programů pro odbornou oblast logistiky/supply chain managementu na univerzitách dnes už nejen v Evropě. Katedra logistiky FPH je jedním ze dvou pracovišť veřejných vysokých škol v ČR, která mohou tyto certifikáty udělovat.