Katedra manažerské psychologie a sociologie získala Národní cenu kariérového poradenství 2019

Bakalářský volitelný kurz PS325 Rozvoj profesní kariéry získal za rok 2019 Národní cenou kariérového poradenství, která oceňuje dobrou praxi a osvědčené postupy v této oblasti a snaží se o vzájemnou inspiraci institucí, které se kariérovému poradenství věnují. Tuto soutěž od roku 2009 každoročně vyhlašuje Dům zahraniční spolupráce a Centrum Euroguidance. Za 10 let svého trvání se cena stala široce uznávanou událostí v této oblasti.

Do soutěže se mohou přihlásit jak organizace (např. úřady práce, mateřské, základní, střední a vysoké školy, či jiná školská zařízení, instituce dalšího a celoživotního vzdělávání, neziskové organizace, personální, poradenské a vzdělávací agentury), tak i jednotlivci (výchovní a kariéroví poradci ve státních i neziskových organizacích nebo soukromí poradci). Hodnocení soutěžních příspěvků provádí komise složená z odborníků v oblasti vzdělávání, poradenství a z oblasti rozvoje lidských zdrojů.

Jedenáctý ročník konference Národní cena kariérového poradenství, spojený s vyhlášením výsledků soutěže, proběhl ve čtvrtek 3. října 2019 v Praze. Za VŠE se konference zúčastnila Mgr. Veronika Motlová, která je jednou z vyučujících v kurzu (na snímku). Katedra manažerské psychologie a sociologie získala Národní cenu kariérového poradenství 2019, a to za rozvoj career management skills studentů.

V letošním roce se do soutěže přihlásilo 25 příspěvků a bylo uděleno šest hlavních cen a čtyři zvláštní ocenění. Na základě hodnocení externí skupiny expertů získal kurz „Rozvoj profesní kariéry“ jednu z hlavních cen, a to za rozvoj career management skills studentů.

Další držitelé hlavních cen Národní ceny kariérového poradenství za rok 2019 jsou:

  • Lucie Václavková za kreativní využití moderních technologií v kariérovém poradenství,
  • Inventa za podporu studentů ve výjezdech do zahraničí,
  • EKS, z.s. za přínos ke vzdělávání poradců v ČR,
  • Statutární město Liberec a Educa Quality, z.s. za metodiku práce kariérového poradce na základní škole,
  • OA a VOŠ Příbram za regionální a evropskou dimenzi kariérového poradenství na střední škole.

Držitelé zvláštních ocenění jsou:

  • Eliška Pilátová, Gymnázium Benešov za kvalitní práci školního kariérového poradce,
  • Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky za kariérové poradenství pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • ZŠ Londýnská za dlouhodobou kvalitu kariérového vzdělávání žáků,
  • A BASTA! z.s. za osobnostní rozvoj mladých lidí v prostředí mezinárodních projektů.