Knihovna VŠE obdržela dar z pozůstalosti paní Jean Eisler

VŠE obdržela finanční dar z pozůstalosti paní Jean Eisler pro svou knihovnu. Jedná se o druhý dar rodiny bývalého pedagoga VŠE doc. Pavla Eislera naší škole. Pavel Eisler měl výjimečný osud, který dobře charakterizuje dobu, ve které prožil svůj bohatý život. Pavel Eisler opustil Československo v roce 1938 a ve Velké Británii absolvoval London School of Economics. V roce 1941 vstoupil do československé vojenské jednotky, ve které sloužil až do těžkého zranění, jež utrpěl v bojích u Dunquerque v roce 1945. Po skončení 2. světové války pracoval pro OSN v New Yorku a Ženevě. V roce 1948 se vrátil s celou rodinou do Československa. V kanceláři Prezidenta republiky pracoval jako vedoucí referátu pro zahraničně ekonomické otázky. Zúčastnil se konference OSN o mezinárodním obchodu a jako československý viceguvernér Mezinárodního měnového fondu se také účastnil zasedání Sboru guvernérů v New Yorku. Změna režimu v roce 1948 znamenala pro Pavla Eislera osudový zvrat.  Po odsouzení jeho nadřízeného L. Frejky v procesu s Rudolfem Slánským rezignoval na svou pozici ve státní službě a nastoupil do ČKD jako soustružník. V roce 1953 byl z ČKD propuštěn a roli živitele rodiny musela převzít jeho paní Jean, která začala překládat české knihy do angličtiny. V roce 1956 začal P. Eisler působit na VŠE, ale plně přednášet mohl začít až v roce 1962, a to na katedře dějin národního hospodářství. V 60. letech patřil k představitelům reformního hnutí a byl mezinárodně uznávanou osobností. V roce 1965 například přednášel na amerických univerzitách díky pozvání Henry Kissingera. V roce 1966 byl jmenován docentem, ale jeho habilitační práce Vývoj terciární sféry a ekonomický růst v USA vyšla až po jeho nenadálém tragickém skonu. Během horské výpravy ve švýcarských Alpách jej smrtelně zasáhl blesk.

Vdova po Pavlu Eislerovi paní Jean Eisler, věnovala manželovu knihovnu a vědeckou pozůstalost VŠE a na naší školu pamatovala i ve své poslední vůli. Paní Jean Eisler se dožila 101 let, zemřela v červenci roku 2017. Čest její památce.