Na VŠE proběhlo druhé Inovační odpoledne

Minulý rok se konalo Inovační odpoledne vůbec poprvé. Témata minulého Inovačního odpoledne byla zaměřená na blended learning a LMS Moodle, který VŠE před rokem implementovala.  

Co to vůbec Inovační odpoledne je? Je to akce pro zaměstnance VŠE zaměřená na oblast pedagogiky a pedagogických kompetencí. Zároveň akce slouží jako prostor pro diskuzi zaměstnancům VŠE, primárně pedagogickým pracovníkům, a představení budoucích plánů rozvoje informačních systémů VŠE. 

Letošní Inovační odpoledne odstartovalo plenárním zasedáním na téma dopadů umělé inteligence na vzdělávání. Celou akci zahájil prorektor pro pedagogickou činnost a řízení kvality Pavel Hnát, který si po krátkém úvodu přizval do diskuze proděkana pro pedagogiku a rozvoj studijních programů Ondřeje Sankota a odbornou asistentku, která se věnuje kritickému myšlení, Lucii Vrbovou. Po zodpovězení všech dotazů z publika proběhly tři workshopy. Ten první se zaměřoval na aplikaci Validátor VŠE, která zaměstnancům poskytuje informace o originalitě kvalifikačních a odborných pracích. Další workshopy byly určeny především garantům studijních programů a vedoucím kateder a zabývaly se novými funkcemi v informačnímu systému InSIS určenými k řízení studijních programů. 

  • Autor: PR VŠE
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: