Na VŠE proběhlo zasedání Mezinárodního evaluačního panelu v rámci hodnocení výsledků tvůrčí činnosti podle Metodiky 17+

Od roku 2018 je v České republice postupně měněn systém hodnocení výsledků tvůrčí činnosti podle metodiky schválené vládou České republiky v únoru 2017.  Hodnocení provádí Rada pro výzkum, vývoj a inovace. Pro Metodiku hodnocení výzkumných organizací a programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací se obecně používá zkrácený název „Metodika 17+“.

Hodnocení probíhá ve třech úrovních, a to na národní úrovni, na úrovni poskytovatelů dotací na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumných organizací a na úrovni samotné výzkumné organizace. Hodnocení je zaměřeno na 5 oblastí, tzv. modulů:

 • M1 – Kvalita vybraných výsledků;
 • M2 – Výkonnost výzkumu;
 • M3 – Společenská relevance;
 • M4 – Viabilita;
 • M5 – Strategie a koncepce.

Úkolem Mezinárodního evaluačního panelu je vyhodnotit kvalitu tvůrčí činnosti výzkumných organizací v rámci Modulů 3 – 5. VŠE věnovala přípravě mezinárodního hodnocení mimořádnou pozornost. Pod vedení prorektora pro vědu a výzkum prof. Ing. Petra Musílka, Ph.D. byla vypracována sebeevaluační zpráva (modul M3 byl zpracován fakultami, moduly M4 a M5 byly zpracovány na celoškolské úrovni), a tento rozsáhlý materiál byl následně schválen MŠMT. Současně probíhal i proces jmenování mezinárodního evaluačního panelu. Rektorka jmenovala v souladu se Statutem a Jednacím řádem Mezinárodního evaluačního panelu VŠE v Praze členy panelu s tím, že odborné hodnocení provedou pouze zahraniční hodnotitelé z významných evropských vysokých škol. Návrh VŠE byl MŠMT schválen bez připomínek. Hodnocení bylo plánováno jako tzv. on-site visit, ale vzhledem k pandemické situaci muselo proběhnout od 9.listopadu do 11.listopadu 2020 formou on-line při využití platformy MS Teams.

Složení mezinárodního evaluačního panelu je následující:

 • Jérôme CHABANNE-RIVE, Prof., M.Sc., Ph.D., iaelyon School of Management, Lyon, Jean Moulin University (Francie), EIASM Executive Director, (předseda)
 • Alfred Wagenhofer, Prof., Dr., Dr.h.c., Institute of Accounting and Control, University of Graz, (Rakousko),
 • Ann Jorissen, Prof., PhD, University of Antwerp, (Belgie),
 • Stefano Guzzini, Prof., PhD., Uppsala University, (Švédsko),
 • Tomasz Mickiewicz, Prof., MA, PhD., Aston Business School, (Velká Británie),
 • Vatroslav Škare, Izv. Prof. Ph.D., University of Zagreb, (Chorvatsko),
 • Axel Polleres, Prof., D., Vienna University of Economics and Business, (Rakousko),
 • Dimitris K. Despotis, Prof., PhD, University of Piraeus, (Řecko),
 • John Shutt, Prof., PhD, Northumbria University, (Velká Británie),
 • Giuseppe Ciccarone, Prof., D, Sapienza Università di Roma, (Itálie),
 • Martin Eisend, Prof., Ph.D., European University Viadrina, Vice President for Research, Graduate Education, and Transfer, (Německo).
 • Členem MEP jmenovaným MŠMT je paní Lucie Núnez Tayupanta, Ph.D.
 • Tajemnicí MEP je Martina Sušánková, vedoucí OVV.

Třídenní program jednání byl velmi intenzivní a zahraniční hodnotitelé měli možnost posoudit tvůrčí činnost jednotlivých fakult nejen na základě prezentací děkanů či proděkanů pro vědu a dalších akademických funkcionářů, ale měli také možnost poznat řešitele úspěšných grantů a klást otázky studentům a absolventům doktorských studijních programů.

Rektorka VŠE prof. Hana Machková byla s průběhem hodnocení mimořádně spokojena. „Chtěla bych poděkovat všem kolegům, kteří se na přípravě tohoto velmi důležitého hodnocení podíleli. Absolvovala jsem celý program a mohu konstatovat, že se všechny fakulty na hodnocení připravily svědomitě. Byla jsem ráda, že jsme zahraničním kolegům mohli prezentovat výsledky tvůrčí činnosti VŠE formou Peer Review. Nemám ráda tzv. hodnocení od stolu, které je často zkreslené. Samozřejmě mě mrzí, že jsme nemohli uskutečnit opravdovou „on-site visit“ a nemohli jsme přivítat hodnotitele v našich moderních prostorách a diskutovat s nimi osobně. Nicméně vzhledem k tomu, jak dlouho již probíhají různá zasedání on-line si myslím, že jsme již všichni zvyklí i na tento způsob jednání. Diskuze byly velmi otevřené a zpětná vazba, kterou nám hodnotitelé poskytli je pro nás všechny mimořádně cenná. Nevím, jak hodnocení dopadne, ale snažili jsme se hodnotitelům ukázat celé široké spektrum aktivit VŠE a jejích šesti fakult v oblasti tvůrčí činnosti a také vysvětlit strategii VŠE i rámec, ve kterém naše vědecko-výzkumná činnost probíhá.“

Výsledky hodnocení by měly být známy koncem května 2021.

 • Autor: Oddělení PR
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: