Národní účetní rada oslavila 20 let

Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce k podpoře odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Členy NÚR jsou Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR, Svaz účetních ČR a Fakulta financí a účetnictví VŠE. Oslav 20. výročí založení této významné instituce se zúčastnil předseda vlády ČR Andrej Babiš, náměstek ministryně financí pro finanční řízení a audit Tomáš Vyhnánek, předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Vladislav Vilímec, rektorka VŠE Hana Machková a řada dalších hostů. Odborná vystoupení přednesli zástupci všech 4 členských organizací. Za VŠE děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ladislav Mejzlík.

Předmětem činnosti Národní účetní rady je:

  • Vzájemná spolupráce členů a spolupráce s Ministerstvem financí, vládou ČR (případně poslanci parlamentu a senátory) na tvorbě účetní legislativy, např. zákona o účetnictví, a souvisejících legislativních norem;
  • tvorba, aktualizace, vydávání a distribuce národních (českých) účetních standardů a metodik a dalších aktivit souvisejících s předmětem činnosti;
  •  metodická spolupráce s orgány Evropské unie, zahraničními institucemi a osobami v oblastech týkajících se národních účetních standardů, případná koordinace prezentace členů sdružení na mezinárodním fóru; tím není dotčeno samostatné a nezávislé vystupování členů Národní účetní rady v mezinárodních a národních profesních organizacích, kterými jsou nebo budou členy;
  •  spolupráce při rozvoji a podpoře účetních profesí.