Novým ředitelem Výpočetního centra se stává Milan Nidl

3. září
2018

Ing. Milan Nidl, MBA se od září stává ředitelem Výpočetního centra VŠE. Do funkce ho dnes uvedla rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc. Na VŠE přichází ze soukromého sektoru, kde pracoval na vysokých manažerských pozicích v oblasti IT. Jako člen představenstva působil např. v pojišťovně Kooperativa či v České podnikatelské pojišťovně, které jsou součástí Vienna Insurance Group.

Ze své pozice bude Ing. Milan Nidl, MBA (na fotografii uprostřed) zodpovědný za veškerou činnosti a strategii Výpočetního centra, které patří k největším útvarům VŠE. Hlavní úlohou Výpočetního centra je zajištění provozu počítačové sítě, základního programového vybavení, informačních systémů a rozvoj moderních informačních technologií na VŠE. Výpočetní centrum zabezpečuje správu a rozvoj jedné z nejrozsáhlejších lokálních akademických sítí v ČR, poskytuje síťové služby včetně připojení jednotlivých areálů školy v Praze navzájem a k síti Internet, provozuje počítačové učebny a studovny a zajišťuje údržbu a inovaci výpočetní techniky. Dále poskytuje servis a podporu uživatelům výpočetní techniky, provádí projekční a programátorské služby a podílí se na zavádění a provozování projektovaných systémů. Koordinuje a zajišťuje zavádění prvků moderních komunikačních technologií do mnoha oblastí administrativy a řízení školy. Zabezpečuje podporu moderních metod výuky s využitím internetových, počítačových a audiovizuálních technologií včetně využití síťových služeb a aplikací ve výuce (přenos obrazu a hlasu po datové síti apod.). Výpočetní centrum hraje také důležitou roli při zvyšování efektivity chodu administrativy školy a vzdělávání uživatelů sítě a informačních služeb a systémů. Poskytuje služby studentům v oblasti tiskových, nebo kopírovacích služeb, tvorbu a správu multifunkčních identifikačních karet, včetně zajišťování provozu systémů spojených s touto kartou. Pro fakulty zajišťuje například služby v podobě správy aplikace pro elektronické přihlášky studentů ke studiu, fotografování nově přijatých studentů 1. ročníků pro vystavení identifikačních karet, správu počítačových učeben a studoven, správu internetových přípojek na kolejích a v neposlední řadě také organizačně a technologicky zabezpečuje registrace a zápisy studentů. Pro zaměstnance VŠE zajišťuje Výpočetní centrum výběr, nákup a správu výpočetní techniky a softwaru.

Ing. Milan Nidl, MBA byl do funkce ředitele Výpočetního centra jmenován na základě úspěšného výběrového řízení. Na pozici ředitele Výpočetního centra nahradil RNDr. Karla Nenadála, který nyní zastává na VŠE funkci pověřence pro ochranu osobních údajů (GDPR).