Oddělení zahraničních styků uspořádalo setkání s kolegy ze zahraničních univerzit

Po dvouleté pauze způsobené pandemií koronaviru se letos na VŠE podařilo uspořádat již desátý ročník mezinárodní akce s názvem „Prague International Staff Week“. Jedná se o setkání připravované pracovníky Oddělení zahraničních styků VŠE (OZS) pro kolegy ze zahraničních oddělení partnerských univerzit, jehož cílem je především sdílení zkušeností s organizací studentských a učitelských mobilit na jednotlivých školách a možnosti zapojení do projektů mezinárodní spolupráce.

Akce se konala 13.-16. června 2022 a účastnilo se jí celkem 21 koordinátorů pro mezinárodní vztahy z 18 škol a 14 zemí. Pracovníci OZS si tak mohli vyměnit své zkušenosti například s kolegy z Finska, Německa, Francie či Velké Británie.

OZS připravilo pro účastníky „10th Prague International Week“ bohatý program. Účastníci měli možnost vyslechnout řadu přednášek týkajících se mezinárodních programů na VŠE a podílet se na diskuzích a workshopech spojených s administrativní i praktickou stránkou realizace studentských a učitelských mobilit. Letošní setkání se tematicky zaměřilo na sdílení zkušeností s přijímáním studentů z Ukrajiny na VŠE a celkově na podporou mezinárodních mobilit studentů s určitým znevýhodněním. Součástí setkání byl také zajímavý kulturní a společenský program, např. komentovaná prohlídka centra Prahy a Židovského města.