Odstartovala soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE za nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie

S cílem podpořit zájem středoškolských studentů o ekonomii a tedy zvýšit jejich ekonomickou a finanční gramotnost vyhlásil děkan Národohospodářské fakulty VŠE prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., pro školní rok 2019/20 první ročník soutěže o nejlepší středoškolskou práci z ekonomie. Autorům deseti nejlepších prací bude nabídnuto studium na dané fakultě bez přijímacího řízení a zároveň získají finanční odměnu.

Soutěže se mohou zúčastnit studenti středních škol, kteří do 15. října letošního roku podají přihlášku a do 15. března 2020 zašlou svůj text v rozsahu 12 – 30 stran na jakékoliv ekonomické téma. Nabídka možných témat je součástí oficiální internetové prezentace na stránce https://nf.vse.cz/socd_sp/, kde je možné nalézt i další podrobné informace o celé soutěži.

Ukazuje se, že studenti s hlubším zájmem o ekonomii dokáží lépe zpracovávat informace o dnešním světě. Lépe hodnotí rizika, která přináší i jejich život, ať už jde o případné úvěry, investice i nakládání s vlastním časem,“ uvedl v dané souvislosti prof. Chytil.

Úroveň prací posoudí do 15. dubna 2020 komise složená z vybraných členů akademické obce Národohospodářské fakulty VŠE. Autorům deseti nejlepších prací nabídne fakulta studium bez přijímacího řízení a zároveň je odmění finančním bonusem: 1. místo – 20. tis. Kč; 2. místo – 15 tis.; 3. míst – 10 tis.; 4. až 10. místo – 5 tis. Kč. Finanční prostředky do soutěže poskytla Nadace DRFG.

Dnešní svět je stále více řízen ekonomickými záležitostmi a bez orientace v nich se člověk může na své cestě životem snadno ztratit. A proto je třeba na ekonomickou gramotnost nezapomínat už na začátku, u mladých lidí ve školách. Tento krok je v souladu s prosazováním zásad společenské odpovědnosti naší investiční skupiny. Soutěž vnímáme jako posun na vyšší stupeň této činnosti a přesah na úroveň vysokých škol jednoznačně vítáme, stejně jako spolupráci s přední ekonomickou fakultou v České republice,“ zdůvodnil rozhodnutí podpořit soutěž David Macek, ředitel Nadace DRFG.
Záštitu nad soutěží převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.