Ohlédnutí za CEMS Business Project 2018 prezentacemi

22. května
2018

V pátek 18. května 2018 zakončili studenti oboru International Management/CEMS celosemestrální kurz Business Projects závěrečnými prezentacemi, kde shrnuli práci na zadaném tématu a navrhované řešení. Každou prezentaci ohodnotil a okomentoval firemní zástupce a příslušný tutor. Čas vyhrazený pro dotazy z řad studentů byl ve všech případech využit naplno. Prezentace se v této podobě uskutečnily již šestým rokem.

Fotogalerie ze závěrečných prezentací CEMS studentů 18. května 2018

Fotogalerie z úvodních prezentací CEMS korporátních partnerů 21. února 2018

Business Projects v rámci programu CEMS:

Business projekty jsou oblíbenou součástí studia a pro studenty představují reálnou zkušenost z podnikového prostředí. Na začátku semestru představilo na VŠE jedenáct firem témata, která si přály zpracovat. Mezinárodní studentské týmy následně ve spolupráci se společností, která téma projektu navrhla, a akademickým mentorem z VŠE řešily projekty na bázi konzultační činnosti. Kurz Business Projects představuje časovou zátěž 20 hodin týdně po dobu celého semestru, po úspěšném absolvování studenti obdrží 15 ECTS.

Studenti mají příležitost:

 • proniknout do korporátního prostředí,
 • zlepšit si analytické a komunikační schopnosti,
 • aplikovat výzkumné metody,
 • uplatnit teoretické znalosti v praxi,
 • naučit se řídit určitý proces,
 • seznámit se s potenciálním zaměstnavatelem,
 • stanovit si profesní cíle.

Od studentů se očekává:

 • převzetí zodpovědnosti za projekt,
 • úsilí dosáhnout nejlepších výsledků,
 • úměrné rozdělení pracovní zátěže v rámci jednotlivých členů týmu,
 • komunikace s tutorem na VŠE.

Témata pro letní semestr 2017/2018:

11 mezinárodních týmů studentů prezentovalo následující témata:

Studenti rovněž prezentovali své výstupy před managementem firem, u kterých projekt realizovali.

VŠE CEMS team děkuje všem zástupcům korporátních partnerů, tutorům a studentům za celosemestrální práci.