Poslední rozloučení s prof. Ing. Kamilem Janáčkem, CSc.

Ve středu 27. září 2023 se ve Strašnickém krematorium konalo poslední rozloučení s prof. Ing. Kamilem Janáčkem, CSc., dlouholetým spolupracovníkem Vysoké školy ekonomické v Praze, který od roku 1984 pedagogicky působil na dnešní Národohospodářské fakultě.

Kamil Janáček byl absolventem Fakulty obchodní a v letech 1967-1968 studoval ve Francii na Université de Nancy. V počátcích své pracovní kariéry působil jako vědecký pracovník v Ekonomickém ústavu Československé akademie věd. Od počátku 90. let patřil k významným osobnostem, které se podílely na procesu transformace české ekonomiky. Prof. Janáček dokázal propojit vědecko-výzkumné aktivity s úspěšnou praktickou kariérou. V letech 1992-1993 vykonával funkci náměstka ministra práce a sociálních věcí a od roku 1994 byl až do roku 2010 hlavním ekonomem Komerční banky. V červnu 2010 jej prezident Václav Klaus jmenoval členem bankovní rady ČNB, kde působil do roku 2016.

Na Vysoké škole ekonomické byl Kamil Janáček habilitován v roce 1991 a v roce 1997 byl jmenován profesorem ekonomie. Profesor Janáček byl autorem či spoluautorem mnoha odborných publikací, vědeckých článků a výzkumných studií, ve kterých se zaměřoval zejména na problematiku ekonomické transformace a makroekonomické teorie a analýzy. Studenti a kolegové oceňovali jeho hluboké odborné znalosti, mezinárodní zkušenosti, vlídnost i kultivovaný projev.

 

Čest jeho památce!