Posluchači programu MBARE spolupracují s městem Ostrava na developerském projektu

Den otevřených dveří studijního programu MBARE (MBA Real Estate) a současně slavnostní ukončení prvního akademického roku tohoto kurzu proběhlo v pátek 17. května 2019 na Fakultě financí a účetnictví VŠE. Součástí bylo rozdělení účastníků programu do čtyř skupin, které budou pracovat na konkrétním developerském projektu dle zadání města Ostrava. Jejich úkolem bude během druhého ročníku studia zpracovat návrh využití konkrétního brownfieldu v Ostravě.

Jsem si jist, že studium programu MBARE je cestou ke zvýšení kvality tradičního českého pojetí znalecké činnosti na vyšší úroveň, po které je poptávka v praxi znaleckých ústavů, developerů, investorů a konzultačních, či auditorských firem,“ uvádí děkan Fakulty financí a účetnictví Ladislav Mejzlík.

Tento studijní program zaměřený na ucelené spektrum znalostí v souvislosti s developmentem, s investicemi, s transakcemi a s oceňováním nemovitostí je organizován katedrou financí a oceňování podniku na Fakultě financí a účetnictví ve spolupráci s RICS (Britský Královský institut diplomovaných znalců). „Podařilo se nám během prvního roku programu MBARE vybudovat silný tým odborníků, který předává posluchačům své zkušenosti z praxe,“ říká Ing. František Poborský, PhD., výkonný ředitel programu MBARE, a dodává: „Jsem hrdý, že jsme rovněž zahájili proces akreditace programu MBARE dle požadavků RICS.“

Součástí výuky jsou kromě ekonomických předmětů i předměty zaměřené na urbanismus, stavební, účetní, daňové a právní aspekty. Nedílnou součástí výuky jsou i zásady etického chování na trhu s nemovitostmi. „Výuka je založena na velmi praktických ukázkách, v podstatě každý měsíc chodíme na prohlídky zajímavých projektů. Celý program a jeho jednotlivé předměty spojuje developerský projekt, na kterém posluchači pracují po celou dobu studia a v jednotlivých předmětech nalézají klíče k jeho řešení,“ doplňuje Ing. Jaroslav Kaizr, MSc. MRICS, odborný garant programu MBARE.