Poznejte naše podcasty a spolky VIII.

Klub daňařů VŠE Praha: Spojení teorie a praxe v oblasti daní a inovativní podcast „Bez nároku na odpočet“

Klub daňařů VŠE Praha je jedním z nejaktivnějších studentských spolků na Vysoké škole ekonomické v Praze. Klub byl založen v roce 2013 na Fakultě financí a účetnictví a spojujeme primárně studenty programu Zdanění a daňová politika.

Hlavním posláním Klubu daňařů je propojení teoretických znalostí získaných na VŠE s praktickými zkušenostmi z daňového prostředí. Klub pravidelně pořádá odborné semináře, workshopy a exkurze do daňových poraden a institucí, kde studenti mají možnost setkat se s odborníky z praxe.

Kromě odborných aktivit se Klub daňařů také věnuje společenským a sportovním akcím, které pomáhají budovat silné vztahy mezi členy klubu a posilují týmového ducha.

Jedním z nejnovějších projektů Klubu daňařů je podcast s názvem „Bez nároku na odpočet“, který se zabývá aktuální daňovou tématikou a problémy. Pod článkem naleznete rozhovor, kde se dozvíte více o tomto inovativním podcastu, který můžete poslouchat na platformách Spotify, YouTube a Google Podcasts.

 

Jak se podcast jmenuje?
Bez nároku na odpočet 

Jak často a na kterých platformách jej produkujete?
Podcast vydáváme zhruba 2x za semestr na platformách Spotify, YouTube a Google podcasts 

Kdo je jeho tvůrcem? Studující, akademici, externisté?
Členové Klubu daňařů, resp. podcastový team Klubu daňařů s významnou podporou Fakulty financí a účetnictví 

Jaký úspěch má Váš podcast, resp. jaká je řádově jeho poslechovost a na jaké publikum cílíte?
V součtu za platformy vyšší stovky posluchačů/díl; zejména studenti FFÚ a osoby zainteresované do daňové problematiky  

Odhadnete rámcově na kolik ročně vyjde produkce podcastu a kolik lidí (vyjma hostů) je k jeho tvorbě třeba?
Vydávání podcastu podporuje (včetně podpory finanční) FFÚ, podcastový tým je tvořen 8 lidmi 

Je Váš podcast produkován pouze v českém, nebo i anglickém a případně dalším jazyce?
Pouze v češtině. 

Co je největší výhoda, kterou spatřujete v produkování obsahu touto formou?
Baví nás to. 😊 Zároveň můžeme oslovit větší publikum než pouze akcemi. 

Co je naopak největší úskalí, kterému v rámci tvorby podcastu pravidelně čelíte?
Time-management. 

Máte na tvorbu podcastu vlastní zázemí (tj. studio, techniku apod.) nebo využíváte služby a prostory externích subjektů?
Skrze FFÚ. 

 

Pokud máte zájem se dozvědět více o aktivitách Klubu daňařů nebo se stát jeho členem, navštivte stránky jejich klubu na Facebooku a Instagramu.