Poznejte naše podcasty a spolky XI.

Sporťák FM: Sportovní vášeň a soutěživost na Fakultě managementu VŠE

Na Fakultě managementu VŠE máme mnoho aktivních spolků, které přispívají k bohatému studentskému životu. V naší sérii „Poznej naše podcasty a spolky“ bychom vám rádi představili další skvělý spolek, který je s námi již dlouhou dobu – „Sporťák FM“.

„Sporťák FM“ je jedním z nejdéle fungujících spolků na naší fakultě. Jeho hlavní náplní je pořádání celosemestrálního sportovního turnaje. Tento turnaj se skládá z dílčích sportovních turnajů, které spolek pořádá přímo na Fakultě managementu. Kromě toho se spolek věnuje i sportovním aktivitám ve spolupráci s Univerzitním sportovním klubem (USK) a zastupuje naši fakultu v rámci sportovních aktivit na VŠE i na dalších univerzitách. Ačkoliv poslední dvě kategorie jsou započítávány do celkového hodnocení sportovního turnaje, souvisí s hlavní náplní spolku jen okrajově.

Díky „Sporťák FM“ mají studenti možnost zapojit se do různých sportovních aktivit, soutěžit, získávat nové zkušenosti a navazovat nová přátelství. Je to skvělá příležitost pro všechny, kteří mají rádi sport a chtějí být aktivní během svého studia.

Pokud máte zájem více se dozvědět o „Sporťák FM“ nebo se připojit k jejich aktivitám, neváhejte a kontaktujte je. Jsme hrdí na to, že máme takový skvělý spolek na naší univerzitě, a těšíme se na další úspěšné roky plné sportovních aktivit! Pokud budete chtít spolek oslovit nebo sledovat, můžete navštívit jejich webové stránky, Instagram a Facebook.

Rozhovor se spolkem naleznete níže.

Jaký je hlavní cíl a poslání vašeho spolku?
Hlavní cíl a poslání spolku Sporťák FM lze shrnout do 2 sousloví: sociální interakce & motivace k pohybu. Abychom neskončili pouze u toho, pokusíme se tyto klíčové pojmy více rozvést. Sociální interakce v našem spolku znamená vytvoření ideálních podmínek pro utužení kolektivu fakulty managementu a snazší zapojení nových studentů, nejen v rámci sportovních aktivit. Motivací k pohybu je myšleno vytvoření podmínek, zajímavých sportovních turnajů a soutěží, které nejsou pouze o vítězství, ale o systematickém pohybu v rámci celého semestru.  

Jaké typy aktivit váš spolek organizuje pro studenty? 
Sporťák FM organizuje nejrůznější sportovní turnaje (stolní tenis, disc golf, šipky, fotbálek, bowling, plavecké štafety, turnaj ve volejbale, …) v rámci semestru a snaží se o podporu sportovní reprezentace fakulty či celé VŠE. Formou sbírání bodů z jednotlivých turnajů a reprezentací dojde na konci každého semestru k vyhlášení nejkomplexnějších sportovců a sportovkyň naší fakulty. 

Jak se mohou noví studenti připojit k vašemu spolku?
Noví členové jsou vybírání na základě výběrového řízení, které probíhá formou zapojení zájemců při přípravách jednotlivých akcí. Vedení spolku následně na základě schopností, osobního pohovoru a názorů členů spolku (různá kritéria, například zda je kandidát týmový hráč) vybírá ideální kandidáty, kteří následně (po odchodu současného vedení spolku) budou schopni spolek převzít a vést jej po ukončení studia stávajících členů spolku.  

Jaký je největší úspěch, kterého váš spolek dosáhl?
Za největší úspěch lze označit etablování spolku do FM, na které je jedním z největších a nejuznávanějších spolků. Aktivity spolku, tedy především sportovní turnaje a galavečer, jsou navštěvovány relativně velkým počtem studentů a daří se velice dobře oslovovat nově příchozí studenty. 

Jaká je vaše nejoblíbenější událost nebo akce, kterou váš spolek organizuje?
Na tuto otázku je velice těžké odpovědět, jelikož v momentě, kdy se podaří daného studenta oslovit, aby se některé akce pořádané spolkem zúčastnil, většinou dochází k jeho motivaci v celosemestrální turnaji pokračovat a daný student se účastní dalších akcí. Z pohledu organizátora můžeme vyzdvihnout tři, respektive čtyři, akce. První je turnaj v bowlingu, jehož kapacita je omezena a z hlediska atraktivity je pravděpodobně největší akcí, kdy k naplnění kapacity dochází v řádu jednotek či desítek minut od zveřejnění turnaje na sociálních sítích spolku. Druhou akcí je turnaj v disc golfu, jehož popularita je v současné době na vzestupu a jako organizátoři se cítíme jako takoví průkopníci tohoto sportu. Třetí, popřípadě čtvrtou akcí, jsou plavecké štafety a Jindřichohradecká hodinovka, do které jsou zapojeni studenti předmětu „Management sportu“. Ve spolupráci s vyučujícím předmětu dáváme studentům tohoto předmětu možnost vyzkoušet si pořádání akce se všemi radostmi i strastmi. Velikou výhodou těchto akcí je také, z hlediska účastníků, zapojení široké veřejnosti. 

Jaký je váš plán pro nadcházející akademický rok?
V nadcházejícím roce plánujeme již tradiční sportovní turnaje, které jsou v intervalu 1-2 týdnů a následný galavečer s předáním cen pro nejlepší sportovce a sportovkyně FM. 

Jaký dopad má váš spolek na univerzitní komunitu?
Jak již bylo zmíněno výše, jedním ze dvou pilířů spolku je sociální integrace. Spolek se snaží utužovat komunitu a ducha FM prostřednictvím sportovních akcí, které jsou pro mnohé jediným místem společného setkávání. Zároveň dochází k velice dobrému zabudovávání nově příchozích studentů do komunity naší malé fakulty. Samotné akce poté vytváří neformální vazby mezi studenty, které ve velké míře přerůstají v přátelství.  

Jaké jsou některé z výhod připojení se k vašemu spolku?
Největší výhodou je beze sporu vytvoření velice úzkého pouta mezi členy spolku, kteří spolu tráví čas nejen v „práci“. Plánování sportovních akcí je poměrně složitou a živou disciplínou, během které se členové spolku setkají s plánováním, organizací a do jisté míry také improvizací. Veškeré tyto zkušenosti jsou tzv. k nezaplacení a pomáhají s osobním růstem jednotlivých členů. Další výhodou může být merch spolku či teambuilding (pokud dostane spolek příspěvky z grantu ČS 😉 ). 

Jaký je váš nejlepší zážitek nebo vzpomínka spojená s vaším spolkem?
Zážitků a vzpomínek je se spolkem celá řada, přičemž některé jsou více či méně nepublikovatelné a je potřeba je zažít :D! Za náš tým můžeme říci, že nejlepší vzpomínky souvisí s předáváním pohárů a cen nejlepším sportovcům a sportovkyním, kdy už víme, že se veškeré akce podařily a můžeme si na našem společném večírku nad sklenkou dobrého pití popovídat o svých zážitcích a fuck-upech. 

Jaký je váš vzkaz pro studenty, kteří zvažují připojení se k vašemu spolku?
Jen když se vydáte cestou, kterou před vámi nikdo nešel, můžete zanechat stopu. Zkuste se zapojit a vymyslet novou aktivitu, která na FM bude i dlouho po Vašem odpromování, páč tohle je život a nic víc už nebude. Jo a tou stopou není krádež Kazmova citátu… 😀