Poznejte naše podcasty a spolky XIII.

Za oponou veřejného dění s Klubem mladých politologů

Na Vysoké škole ekonomické se neustále rodí nové iniciativy a projekty, které obohacují studentský život. Jedním z takových projektů je Klub mladých politologů, který sdružuje studenty s vášní pro politiku a aktuální dění ve společnosti.

Cílem Klubu je vést otevřenou diskusi o tématech, která rezonují v naší společnosti. A jak lépe toho dosáhnout než přímo s těmi, kteří formují naši politickou scénu? V minulosti se na akcích Klubu objevily osobnosti, jako kandidáti na prezidenta republiky, bývalý premiér Mirek Topolánek či ministr životního prostředí Petr Hladík.

Chcete vědět více o tomto spolku? Přečtěte si rozhovor, který jsme pro vás připravili se členy Klubu mladých politologů níže.

Spolek také můžete sledovat na jejich webu, Facebooku a Instagramu.

 

Jaký je hlavní cíl a poslání vašeho spolku?

Cílem Klubu mladých politologů je sdružovat studenty Vysoké školy ekonomické se zájmem o politiku a veřejné dění. Snažíme se vést diskusi o aktuálních a zajímavých tématech, která hýbou společností, a to převážně prostřednictvím našich akcí, které pořádáme s osobnostmi z veřejného života. V minulých semestrech naše akce navštívili například kandidáti na prezidenta republiky, bývalý premiér Mirek Topolánek, ministr životního prostředí Petr Hladík a mnoho dalších.

Jaké typy aktivit váš spolek organizuje pro studenty?

Pořádáme především akce a projekty s našimi významnými hosty. Ať už se jedná o debaty, přednášky nebo diskusní fóra. Nyní plánujeme vytvářet i vlastní podcast, ve kterém budeme probírat témata, které jsou pro společnost aktuální a zajímavá.

Jak se mohou noví studenti připojit k vašemu spolku?

Noví členové se k nám mohou připojit skrze formulář na našich webových stránkách (www.politologove.cz), popřípadě nás kontaktovat na sociálních sítích, jako například Instagram (@kmp.vse), či Facebook (@Klub mladých politologů).

Jaký je největší úspěch, kterého váš spolek dosáhl?

Jako dosavadní největší úspěch KMP považujeme spolupořádání prezidentské debaty na Vysoké škole ekonomické, která se uskutečnila 9.11.2022 a při živém televizním přenosu a plně zaplněnou Vencovského aulou se představilo pět kandidátů na prezidenta republiky. Záznam zmíněné debaty má aktuálně přes 85 tisíc zhlednutí na platformě Youtube.

Jaká je vaše nejoblíbenější událost nebo akce, kterou váš spolek organizuje?

Každoročně se podílíme na studentských oslavách 17. listopadu, kde společně s ostatními politologickými spolky z celé České republiky pokládáme slavnostní věnec k pamětní desce na Národní třídě a spolupořádáme studentský program na Albertově.

Jaký je váš plán pro nadcházející akademický rok?

Cílem KMP na nadcházející rok je především začít vytvářet vlastní podcast, který bude reflektovat aktuální společenská témata. Dále máme za cíl vytvořit mnoho zajímavých debat a akcí. V říjnu se tak například můžete těšit na jedinečnou možnost osobního setkání s bolívijskou senátorkou Cecilii Requena, která bude účastnicí naší debaty a rovněž Fóra 2000.

Jaký dopad má váš spolek na univerzitní komunitu?

Jako pozitivní dopad KMP na komunitu VŠE jednoznačně vnímáme možnost vytváření si nového pohledu na problematiku, které se zrovna na našich akcích věnujeme. Zároveň je pro nás ale také velice důležité, že skrze náš klub vznikají nová přátelství nebo to, že členství v klubu nabízí možnost osobního setkání s výraznými osobnostmi z veřejného života.

Jaké jsou některé z výhod připojení se k vašemu spolku?

Hlavní výhodou připojení se ke spolku je především v možnosti získání nových přátelských vazeb s ostatními angažovanými studenty na VŠE. Mimo to je možné se potkat s významnými a výraznými osobnostmi z politického nebo veřejného života. Dále možnost kreativně se zapojit do fungování spolku, ať už jde o vytváření grafik, podcastu nebo dalších aktivit.

Jaký je váš nejlepší zážitek nebo vzpomínka spojená s vaším spolkem?

Nejlepší vzpomínkou je pořádání již zmíněné prezidentské debaty. Byla to možnost spoluorganizovat největší akci roku 2022 na VŠE a zároveň možnost vyzkoušet si, jak náročná je realizace takto velkého projektu. Po samotné debatě proběhl catering, na kterém jsme s jednotlivými kandidáty diskutovali o politice a aktuálních společenských tématech.

Jaký je váš vzkaz pro studenty, kteří zvažují připojení se k vašemu spolku?

Myslíme si, že škola není pouze o učení, ale rovněž o získávání přátel a kontaktů, které vám mohou pomoci po celý osobní i kariérní život. Pokud se chcete seznámit s ostatními aktivními studenty a rovněž získat zkušenosti s pořádáním debat/diskusí, tak Klub mladých politologů je přesně pro vás.