Preventivní opatření VŠE související s epidemií koronaviru

V souvislosti s šířící se nákazou koronavirem přijala VŠE řadu preventivních opatření pro maximální omezení možného rizika přenosu. VŠE situaci pečlivě monitoruje. Od ledna úzce spolupracuje s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy (HS) a řídí se jejími nařízeními, např. Rozhodnutím k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie ze 7. 2. 2020.

VŠE přijala řadu opatření, která je možno rozčlenit do tří hlavních skupin:
I. Opatření v budovách VŠE
V rámci zvýšených hygienických opatření je aplikována např. plošná dezinfekce všech podlahových krytin, dezinfekce klik, zábradlí, kohoutků a toalet. Došlo k instalaci přístrojů na dezinfekční mýdla ve volně přístupných prostorech atd.

II. Opatření v oblasti internacionalizace
Oddělení zahraničních styků je v kontaktu s partnerskými univerzitami i s českými studenty v rizikových oblastech. Situaci podrobně monitoruje a příslušné studenty aktuálně informuje.

Všichni studenti VŠE, kteří v zimním semestru 2019 studovali na našich partnerských školách v ČLR, se vrátili v pořádku již v první polovině ledna 2020.

Studentům, kteří měli vyjíždět na výměnné pobyty do ČLR na letní semestr 2020, byla jejich nominace na základě doporučení MZV a rozhodnutí vedení VŠE dne 11. 2. 2020 zrušena, stejně jako studentům, kteří měli vyjet do Jižní Koreje (rozhodnutí ze dne 25. 2.). Všem vyjíždějícím studentům bylo doporučeno zaregistrovat se do systému DROZD, ze kterého jsou následně rozesílány veškeré aktuální informace MZV o dané zemi.

VŠE uplatňuje 14denní zákaz vstupu do prostor kampusu na Žižkově a Jižním Městě pro všechny osoby, které se vrátily z ČLR. Všichni čínští studenti, kterých se karanténní opatření týkají, obdrželi kormě informace vydané HS i detailní instrukce o termínu, kdy mohou nastoupit do výuky. Aktuálně se karanténní opatření týkají pouze několika jednotlivců.

III. Opatření na kolejích
12. 2. 2020 byl vydán příkaz ředitele SÚZ „Preventivní opatření před šířením nákazy koronavirem“. V jeho rámci prošli čínští studenti bydlící na kolejích 14denní karanténou a v jejich pokojích byl zintenzivněn úklid a dodržována další doporučení HS. Studenti jsou na kolejích informováni o aktuálním dění prostřednictvím webových stránek, zobrazovacích monitorů v halách kolejí, dále pomocí informačních letáků HS a v případě dotazů je možné se obrátit na SÚZ.

Vážení studenti, vážení kolegové,
vedení VŠE, vedení fakult i jednotlivé útvary, zejména SÚZ, OSM a OZS, kterým patří můj velký dík, se snaží o maximální zajištění bezpečí nás všech. Podle dostupných informací je ale nejlepším preventivním opatřením dodržování přísné osobní hygieny. Proto věřím, že se nám podaří tuto nebezpečnou situaci zvládnout jako dosud, bez přílišné paniky.

prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka