prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. obdržel Pamětní medaili Vysoké školy ekonomické

V úterý 15. listopadu byla prof. Ing. Vojtěchu Krebsovi, CSc. udělena Pamětní medaile Vysoké školy ekonomické.

„Pro každého jsou v zaměstnání důležité zejména tři skutečnosti. Aby byl v práci spokojený. Aby měl dobré výsledky. A aby měl výborné spolupracovníky. Měl jsem obrovské štěstí, že tyto tři podmínky byly v mém případě naplněny, a proto zde mohu stát a tuto cenu převzít,“ řekl profesor Krebs, který rovněž poděkoval všem svým kolegům z domovské Národohospodářské fakulty, ostatních fakult VŠE i dalších univerzit, s nimiž měl tu možnost během svého bohatého profesního života spolupracovat.

Prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor Teorie řízení podniků. Po studiích působil na VŠE jako odborný asistent a svůj profesní růst završil dosažením profesury v oboru hospodářská politika.

Během své profesní kariéry na VŠE zastával řadu funkcí, byl vedoucím katedry sociální politiky, proděkanem NF VŠE a rovněž prorektorem VŠE pro pedagogiku.

Byl a je členem vědeckých rad řady akademických institucí i mnoha tuzemských a zahraničních společností a organizací (Klub českých hlav, European Institute of Social Security a další). Je členem redakčních rad několika odborných časopisů. Své bohaté zkušenosti využívá i jako hodnotitel Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství.

„Prof. Krebs však není jen široce uznávaný odborník a skvělý pedagog, pro mne – a troufnu si říci, určitě tomu bude stejně tak i pro vás – je to především vstřícný kolega vždy s dobrou náladou a s osobitým smyslem pro humor.“

Petr Dvořák - rektor VŠE