Akademický senát FPH zvolil jednomyslně prof. Jiřího Hnilicu děkanem

Akademický senát FPH zvolil dne 30. března 2022 nového děkana. Prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. získal v tajné volbě hlasy všech 16 přítomných členů Akademického senátu FPH. Do funkce bude jmenován rektorem VŠE s účinností od 1. července 2022 do 30. června 2026. Po dvou funkčních obdobích tak nahradí prof. Ing. Ivana Nového, CSc.

Prof. Hnilica vykonával po dvě funkční období funkci prorektora pro mezinárodní vztahy VŠE. Na FPH působil v letech 2009 – 2014 jako proděkan pro pedagogiku, od roku 2014 je vedoucím katedry strategie na Fakultě podnikohospodářské.  Je také zakladatelem Centra pro rodinné firmy na VŠE. Mezi jeho odborné specializace patří rodinné podnikání, strategické řízení a správa společností. Je členem organizace Family Firm Institute a držitelem Advanced Certificate in Family Business Advising. Vyučuje česky a anglicky magisterský kurz o strategiích rodinných podniků a vede výzkumný projekt o roli majitelů rodinných firem spolu s francouzskou EDHEC Business School.

Panu profesorovi srdečně blahopřejeme!