Katedra logistiky udělila první mezinárodní certifikáty ECBLc na VŠE

Katedra logistiky Fakulty podnikohospodářské VŠE poprvé udílela mezinárodní certifikáty ECBLc. Stalo se tak na Dnu české logistiky, který tentokrát proběhl za hojné účasti zástupců firem i vysokoškolské obce odpoledne 11. dubna ve Venclovského aule na VŠE. Proběhlé udílení certifikátů ECBLc vychází z faktu, že Katedra logistiky koncem minulého roku získala prestižní mezinárodní akreditaci Evropské logistické asociace (ELA).

Úspěšné absolvování studia naší vedlejší specializace Logistika – mezinárodní přeprava a zasílatelství nám umožňuje bez jakýchkoliv dalších náležitostí (kurzů či zkoušek) udělit mezinárodně uznávaný certifikát ELA v úrovni „kandidát“ osvědčující kvalitu odborného vzdělání. Tento certifikát je vydáván ELA v Bruselu. Je podepsán prezidentem ELA a následně spolupodepsán i rektorkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Předpokládáme, že v budoucnu by asi třetina našich absolventů tuto certifikaci mohla získat,“ uvedl doc. Radek Novák, vedoucí katedry logistiky.