Rektorka VŠE předala jmenovací dekrety čtyřem novým docentům

Rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) prof. Ing. Hana Machková, CSc., během jednání Vědecké rady VŠE 5. března předala jmenovací dekrety čtyřem novým docentům:

doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D. – Docentka na Katedře světové ekonomiky na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE.

Doc. Mgr. Jana Vlčková, Ph.D., obhájila habilitační práci na téma „Global Production Networks in Central European Countries: The Case of the Visegrad Group“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 14. listopadu 2018.  Byla jmenována docentkou pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy s účinností od 1. ledna 2019.

 

doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. – Prorektor pro studijní a sociální záležitosti na Slezské univerzitě v Opavě; docent na Katedře podnikové ekonomiky a managementu na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.

Doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Neoprávněné užití ochranných známek na internetu“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 14. listopadu 2018. Byl jmenován docentem pro obor Obchodní právo s účinností od 1. ledna 2019.

 

doc. Dr. Phil. Mgr. Lukáš Novotný, M.A. – Docent na Katedře politologie a filozofie na Filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Doc. Dr. Phil. Mgr. Lukáš Novotný, M. A., obhájil habilitační práci na téma „Strany a stranické systémy nových spolkových zemí Německa“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů VŠE dne 14. listopadu 2018. Byl jmenován docentem pro obor Politologie s účinností od 1. ledna 2019.

 

doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D. – Docent na Katedře informačního a znalostního inženýrství na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze.

Doc. Ing. Tomáš Kliegr, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Interpretable Data Analysis with Entity-based Text Representations and Rule-based Models“ na VR Fakulty informatiky a statistiky VŠE dne 14. února 2019. Byl jmenován docentem pro obor Aplikovaná informatika s účinností od 1. března 2019.