Rektorka VŠE předala jmenovací dekrety novým docentům

Během jednání Vědecké rady VŠE konané 23. června 2020 předala rektorka VŠE prof. Hana Machková jmenovací dekrety třem novým docentům:

doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D., docent katedry logistiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.
Doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Intermodální přeprava se zvláštním zřetelem na její organizaci a řízení“ na VR Fakulty podnikohospodářské dne 26. února 2020. Jmenován docentem pro obor Podniková ekonomika a management s účinností od 1. dubna 2020.

Podrobnější informace: Docent Kolář se v oblasti pedagogiky, poradenství, výzkumných projektů a smluvního výzkumu pro podnikový sektor zabývá multimodální přepravou s důrazem na problematiku organizace a řízení intermodální přepravy a s ní související témata jako digitalizace, city logistika, smart cities a udržitelnost v mezinárodní přepravě. Je spoluautorem několika monografií a řady odborných článků publikovaných zejména v zahraničí, ale i v ČR.

doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D., docent katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické.
Doc. Ing. Přemysl Průša, Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Chování spotřebitele a trendy na trhu vín v České republice a ve světě“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 4. března 2020. Jmenován docentem pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy s účinností od 1. května 2020.

Podrobnější informace:  Doc. Průša vyučuje na katedře obchodního podnikání a komerčních komunikací od roku 2005 jako asistent, od roku 2009 pak jako odborný asistent. Podílí se na výuce klíčových povinných předmětů Retail Marketing a Retail Management v bakalářském studijním programu Mezinárodní obchod v českém jazyce. Sám pak připravil analogické předměty i v jazyce anglickém tak, aby mohly být jako povinné zavedeny v bakalářském studijním programu International Business v anglickém jazyce.

doc. Vincenzo Merella, MSc., Ph.D., vědecký pracovník na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické.
Doc. Vincenzo Merella, MSc., Ph.D., obhájil habilitační práci na téma „Economic Models of Quality Innovation“ na VR Fakulty mezinárodních vztahů dne 4. března 2020. Byl jmenován docentem pro obor Mezinárodní ekonomické vztahy s účinností od 1. května 2020.

Podrobnější informace: Doc. Merella od roku 2005 až dosud působí na University of Cagliari. Dále přednášel také na City University of London (2008-2010) a University of St. Gallen (2012). Přednáší jak v bakalářských, tak i magisterských předmětech s přesahem do doktorského studia v oblasti makroekonomie, finančních derivátů a mezinárodního obchodu.