Akademická psychologická poradna rozšiřuje své služby o poradenství pro studenty VŠE se specifickými poruchami učení

Akademická psychologická poradna (APP) od května rozšiřuje své služby o nabídku poradenských hodin pro studenty VŠE se specifickými poruchami učení a speciálními vzdělávacími potřebami. V rámci této nové služby nabízí APP svou pomoc zejména v těchto oblastech:

  • nejste si jistí, zda obtíže v učení souvisejí s poruchou učení?
  • jak se učit a připravovat na zkoušky?
  • přemýšlíte, jak lépe zvládat zátěž a stres při studiu?
  • jak se s tím naučit efektivně pracovat?

Součástí této rozšiřující nabídky pro studenty VŠE se specifickými poruchami učení a speciálními vzdělávacími potřebami jsou také následující služby:

  • poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenství studentům se specifickými poruchami učení – screening/vstupní diagnostika specifických poruch učení
  • metody usnadňující studium v případě poruchy učení
  • zprostředkování specializovaných služeb podle potřeb studentů (například diagnostika poruch učení pro potřeby studia)
  • poradenství s adaptací na studium a psychologické poradenství

V níže uvedené časy je vám k dispozici PhDr. Kristina Březinová, která je také kontaktní osobou pro vaše dotazy týkající se výše vymezených služeb. Obrátit se na ni můžete také prostřednictvím e-mailu: kristina.brezinova07@gmail.com.

Den Hodina Místnost
Čtvrtek 2. 5. 12:00 – 17:00 NB 35B
Čtvrtek 9. 5. 12:00 – 17:00 NB 35B
Čtvrtek 16. 5. 12:00 – 17:00 NB 35B
Čtvrtek 23. 5. 12:00 – 17:00 NB 35B
Středa 29. 5. 11:00 – 16:00 NB 35B

Stejně jako u ostatních poradenských služeb APP i v těchto případech není potřeba se nijak registrovat a pro studenty VŠE je i toto poradenství zdarma.

Další služby Akademické psychologické poradny naleznete zde, rozpis návštěvních hodin poradny zde.