Semináře pro studenty na téma zvládání psychické zátěže, prevence syndromu vyhoření a mindfulness

Akademická psychologická poradna vypisuje pro studenty VŠE semináře PhDr. Lenky Šilerové, Ph.D zaměřené na prevenci syndromu vyhoření, zvládání psychické zátěže či omezení studijního selhání. Semináře jsou vedeny interaktivní formou, využívají principů pozitivní psychologie, time-managementu, mindfulness a moderních přístupů k psychohygieně. Konat se budou online.

1. Zvládání stresu a psychické zátěže studentů VŠ

  • KDY: čtvrtek 20. 5., 9:00 – 10:30 h
  • O ČEM: Co je stres a zátěž? Jaké jsou projevy stresu? Jak poznám, že jsem ve stresu? Specifika aktuální situace (karanténa, distanční výuka na VŠ…) ve vztahu ke stresu. Jak mohu stresu předcházet? Základní prvky psychohygieny – péče o duševní i fyzické zdraví. Relaxační techniky.

2. Jak úspěšně studovat a omezit riziko studijního selhání

  • KDY: čtvrtek 27. 5., 9:00 – 10:30 h
  • O ČEM: Předpoklady úspěšného studia. Zdroje a příčiny studijního selhání a jak jim předcházet. Organizace studia a úkolů. Zvládání náročných studijních situací (závěrečné práce, zkoušky, studijní nápor) – jak si poradit s emocemi a katastrofickými scénáři.

3. Jak se vyhnout syndromu vyhoření?

  • KDY: čtvrtek 3. 6., 9:00 – 10:30 h
  • O ČEM: Co je syndrom vyhoření a jak se pozná? Hrozí mi syndrom vyhoření, když studuji? Co mám dělat, aby se mi vyhnul? Všímavost a sebepéče.

Přihlašování probíhá přes Doodle.