Série webinářů na téma akademická etika a testování ve výuce

VŠE je od loňského roku součástí projektu Posílení prevence plagiátorství ve studentských pracích. Jeho cílem je vést meziuniverzitní dialog a hlavně praktickou spolupráci v oblasti podpory akademické etiky a prevence podvodných praktik v akademickém psaní. Iniciativa devíti (nyní už dvaceti) českých a moravských vysokých škol přitom vychází z přesvědčení, že s plagiátorstvím a dalšími podvodnými praktikami je třeba bojovat nejen formou represe, ale především formou prevence.

V rámci projektu vznikla mimo jiné příručka pro studenty Jak se vyhnout plagiátorství a příručka pro akademické pracovníky Jak předcházet plagiátorství. Po celý rok probíhají také workshopy a webináře.

Nejbližší akce

 1. U příležitosti Světového dne etiky zveme akademické pracovníky na webinář Jak odhalit a prokázat contract cheating – 20. říjen 2021, 9-10:30 h
 2. Dále se konají v týdnu od 18. do 22. října polední webináře, které pořádá European Network for Academic Integrity:
  Putting our trust in academic publications – how can we know whether the research and results are reliable? – 18. říjen
  Understanding ethics and ethical behaviour beyond the realm of medical practice and clinical research – 19. říjen
  Good Teaching Practices to Promote Academic Integrity – 21. říjen
  Interpreting text-matching software similarity reports – 22. říjen
  Podrobnější informace a registrace je k dispozici zde.
 3. Univerzita Karlova pořádá cyklus webinářů zaměřených na metody ověřování znalostí studentů Testování ve vysokoškolské výuce I.:
  Kvalitní testová úloha – 4. listopadu, 16:00 – 17:30 h
  Od jedné úlohy k testu – 11. listopadu, 16:00 – 17:30 h
  Analýza testu prakticky – 18. listopadu, 16:00 – 17:30 h
  Účastníci cyklu tří webinářů se seznámí s technikami, které pomáhají navrhnout a vytvořit kvalitní testové úlohy, jejichž cílem je měřit znalosti a dovedností objektivně, spravedlivě a reprodukovatelně. Naučí se pracovat s nástroji pro analýzu testu a jednotlivých úloh a výsledky těchto analýz aplikovat při zlepšování testových úloh a celých testů.
  Seminář je primárně určen vyučujícím na vysokých školách, ale přínosný může být i pro všechny, kteří jsou součástí nutné podpory v této činnosti, jako jsou například studijní referenti, zaměstnanci akreditačních oddělení apod. Podrobnější informace a registrace ZDE.