Setkání seniorů – bývalých zaměstnanců VŠE

14. prosince
2017

V úterý 12. prosince 2017 proběhlo v prostorách zaměstnanecké menzy v Italské budově VŠE na Žižkově již tradiční předvánoční setkání seniorů – bývalých zaměstnanců VŠE. Akce je organizována výborem základních organizací VOS společně s vedením VŠE.

Letošního setkání zahájila rektorka VŠE prof. Ing. Hana Machková, CSc., která ve své prezentaci shrnula významné události roku 2017 na VŠE a současný vývoj školy. Ze zástupců vedení VŠE byli dále přítomni prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D., prorektor pro vědu a výzkum prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., děkan Fakulty mezinárodních vztahů doc. Ing. Josef Taušer, Ph.D., a děkan Fakulty podnikohospodářské prof. Ing. Ivan Nový, CSc.

Celá událost proběhla za příjemné atmosféry plné neformálních setkání doplněná o pohoštění a kulturní program v podobě vystoupení souboru Gaudeamus.

Všem zúčastněným děkujeme za projevenou přízeň a těšíme se na další setkání i v roce 2018.