Sociální politika 2019. Na Národohospodářské fakultě se sešly špičky vědy i politiky

Konec listopadu patřil na Vysoké škole ekonomické odborné rozpravě o stavu sociální politiky v České republice. Národohospodářská fakulta organizovala odbornou konferenci Sociální politika 2019 s podtitulem Hodnoty, vize, trendy. Účastníci si mohli přijít poslechnout řadu zajímavých příspěvků, včetně klíčových projevů ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové nebo předsedkyně Akademie věd ČR prof. Evy Zažímalové.

Dvě dámy, které nad konferencí přijaly záštitu, ve slavnostním zahajovacím panelu doplnili prorektor VŠE v Praze pro vědu prof. Petr Musílek, dále děkan pořádající fakulty pan prof. Zdeněk Chytil a předseda vědeckého výboru konference, prof. Vojtěch Krebs z Národohospodářské fakulty.

Uspořádáním odborné akce jsme reagovali na skutečnost rostoucího významu sociálněpolitických problémů. Zároveň stále častěji pociťujeme nedostatek vizí, jejichž hlásáním a zejména aplikací do praxe mohou odborníci a politici řešit současný i budoucí stav české sociální politiky,“ shrnul důvody setkání prof. Krebs na úvod.

Prostor k diskusi nad nejzásadnějšími tématy byl velký. Účastníci využili toho, že se jednalo o unikátní příležitost, kdy se na jednom místě setkali představitelka resortu práce, špičky vědeckých institucí, vysokého školství, ale také zástupci odborů nebo experti z praxe.

Sociální neboli veřejná politika má mnoho rozměrů. Přímo na ministerstvu práce a sociálních věcí máme ze služeb pro střední třídu na starosti třeba výši důchodů, kdy od ledna 2019 porostou asi o devět set korun a nárok na místo v mateřské škole pro děti od tří let věku, aby se rodiče mohli vracet do práce. Prosazujeme, aby se znovu začala hradit nemocenská od prvního dne nemoci, což snad ocení všichni nachlazení a jinak nemocní už od příští zimy. V oblasti podpory rodin máme v přípravě řadu dalších opatření,“ uvedla ministryně Maláčová. Výčet těchto připravovaných změn se u přítomných odborníků setkal s větším, ale i menším pochopením. I následné reakce tedy prokázaly, jak živo je v problematice sociální politiky, a že se jedná o podstatnou součást lidských životů.

Předsedkyně Akademie věd prof. Eva Zažímalová následně doplnila, jak důležitý je prostor pro vzájemné předávání poznatků a následná diskuze. „Budu i nadále důsledně dbát na zapojování vědeckých pracovníků do veřejných diskusí na odborná témata a podporovat rozmanité, pro širokou veřejnost atraktivní formy zpřístupňování výsledků vědecké práce,“ přislíbila.

Následný program obsahoval řadu příspěvků českých i zahraničních akademiků. Možnost prezentovat výsledky své vědecké činnosti měli i studenti a studentky.

Z odborné akce vznikl sborník Sociální politika 2019: hodnoty, vize, trendy, který pod nakladatelskou značnou Oeconomica bude k dispozici v univerzitní knihovně i dalších vědeckých knihovnách napříč Českou republikou.

Organizátoři děkují partnerům: Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, Akademii věd ČR, nakladatelství Domino, společnosti Manufaktura, společnosti allmedia4u a mediálním partnerům, časopisu TÝDEN a Českému rozhlasu Plus.