Soutěž na vytvoření pamětní desky Jana Palacha zná svého vítěze

26. června
2018

Studentka Akademie výtvarných umění Praha (AVU) Dagmar Morová je autorkou návrhu, který vyhrál Soutěž pro studenty sochařských ateliérů AVU na vytvoření pamětní desky Jana Palacha vypsanou VŠE.

Účelem a posláním soutěže bylo vytvořit umělecké dílo k památce Jana Palacha na místě, kde studoval a odkud vedly jeho poslední kroky. Deska bude umístěna ve veřejném prostoru, který je navštěvován přibližně 15 tisíci lidmi ročně,“ vysvětluje kancléř VŠE Andrej Tóth. „Touto soutěží mezi studenty AVU jsme chtěli zároveň podpořit mladé umělce, kteří se výtvarným uměním zabývají,“ dodal.

V komisi hodnotící předložené studentské návrhy zasedali: prof. Ing. Hana Machková, CSc. (rektorka VŠE), odb. as. Vojtěch Míča (Ateliér figurálního sochařství a medaile), Doc. MgA. Tomáš Vaněk (rektor AVU), doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph. D. (kancléř VŠE), Ing. Tomáš Horský (vedoucí odboru správy majetku VŠE), studentský tajemník rektorky VŠE Ing. Jakub Drábek, zástupce spolužáků Jana Palacha na VŠE Jiří Mejstřík a bratr Jana Palacha.

Pamětní deska bude umístěna na Staré budově u výtahu, kde vznikne atrium Jana Palacha, které bude dalším generacím našich studentů připomínat jeho odkaz.Ke slavnostnímu odhalení pamětní desky dojde 16. ledna 2019.