Spolužáci a přátelé Jana Palacha uctili jeho památku na VŠE

Dnes 19. 1. 2023 ve 12 hodin se u pamětní desky, kterou nechali zhotovit spolužáci Jana Palacha spolu s VŠE, konal pietní akt. Vzpomínkové akce se zúčastnili zástupci Vysoké školy ekonomické a spolužáci Jana Palacha.

Na následném společném setkání s rektorem Petrem Dvořákem a kancléřem Andrejem Tóthem spolužáci zavzpomínali nejen na společná studijní léta, ale i na neklidnou dobu po smrti Jana Palacha.

Slovy jednoho z pamětníků: „Dnes vzpomínáme nejen my, ale mnozí v Čechách, na Slovensku, a dokonce i v Rusku na chlapce, který ukázal světu, že svoboda je vzácnější než život.“

Přestože Jan Palach bývá spojován s Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy, celé dva roky, tedy většinu svého vysokoškolského studentského života, strávil na Vysoké škole ekonomické. VŠE nebyla sice Palachovou první volbou, nicméně víme, že se studiu oboru Ekonomika zemědělství na tehdejší Fakultě výrobně-ekonomické věnoval s pílí a není vyloučeno, že tato píle neplynula z hlubšího zájmu o ekonomii. Mohla by o tom svědčit i skutečnost, že zde za dva roky studia složil celkem 16 zkoušek. Jan Palach se koneckonců studiu ekonomie věnoval i po přestupu na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v září 1968, kde studoval kombinaci oborů historie a politická ekonomie.