Spolužáci Jana Palacha uctili jeho památku

Dne 16. ledna 1969 se v horní části Václavského náměstí zapálil Jan Palach, který je dodnes symbolem osobní statečnosti v boji proti bezpráví a letargii ve společnosti. Jan Palach studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze v letech 1966 až 1968 na Fakultě výrobně-ekonomické, dnešní Fakultě podnikohospodářské, obor Ekonomika zemědělství.

Jan Palach se na VŠE velmi aktivně zapojoval do studentského života. Na jaře 1968 například pomáhal zakládat Akademickou radu studentů a pravděpodobně se stal i členem jejího předsednictva. I po přestupu na Filosofickou fakultu UK hrála naše škola v životě Jana Palacha stále významnou úlohu. O tom svědčí i skutečnost, že jeden ze tří dopisů o svém činu adresoval Jan Palach svému nejlepšímu příteli a spolužákovi z VŠE Ladislavu Žižkovi. V dopise, který byl podepsán Pochodeň č. 1, jej požádal, aby náš školní časopis Ekonom šířil jím formulované požadavky, kterými byly okamžité zrušení cenzury a zákaz rozšiřování okupačního časopisu „Zprávy“. V osudný den odeslal Jan Palach i pohlednici adresovanou dalšímu spolužákovi z VŠE Hubertu Bystřičanovi, kterou s odkazem na svůj záměr zakončil podpisem „Tvůj Hus“.

V loňském roce přejmenovala VŠE budovu, ve které Jan Palach na Jarově bydlel, na Palachovu kolej. Dnes v 10,00 se u pamětní desky, kterou spolužáci Jana Palacha nechali vyrobit, konal pietní akt. Další plánovaná vzpomínka v atriu Jana Palacha, které se nachází v žižkovském kampusu, se bohužel kvůli anonymnímu oznámení o nástražném systému konat nemohla.