Stipendium Miroslava Vlčka získal student programu Economic Data Analysis

První student VŠE získal stipendium profesora Miroslava Vlčka. Stipendium se uděluje zahraničnímu studentovi zapsanému v mezinárodním studijním programu, který se kromě plnění svých studijních povinností zasloužil o propagaci VŠE a České republiky v mezinárodním měřítku a aktivně se zapojil do výzkumné, vzdělávací či jiné činnosti. Pro rok 2021 bylo stipendium uděleno Ahmadu Arsalan Khateebovi, studentovi programu Economic Data Analysis na Fakultě informatiky a statistiky. Ahmad je kromě vynikajících studijních výsledků členem ambasadorského týmu, pomáhal organizovat webináře pro zájemce o studium a propagoval studium na VŠE při online dnu otevřených dveří.

Stipendium získali také další čtyři studenti z pražských vysokých škol – Univerzity Karlovy, Českého vysokého učení technického, Vysoké školy chemicko-technologické a České zemědělské univerzity.

Profesor Miroslav Vlček byl iniciátorem vzniku projektu Study in Prague. Stipendium nesoucí jeho jméno bylo letos udělováno poprvé, a to při slavnostní společné akci konsorcia projektu Study in Prague 3. prosince 2021 v Rezidenci primátora hlavního města Prahy.

Foto: Zuzana M. Macková, AMU