Studenti předmětu Retail Marketing opět zvítězili v soutěži POPAI STUDENT AWARDS 2019

Jedenáctý ročník prestižní soutěže POPAI AWARDS o nejlepší in-store realizace proběhl jako součást programu mezinárodní akce POPAI DAY 2019, která se konala 21. listopadu 2019 v Kongresovém centru TOP Hotelu Praha. V rámci studentské soutěže opět zvítězil tým z Fakulty mezinárodních vztahů VŠE, na druhém a třetím místě se umístily též týmy studentů z Fakulty mezinárodních vztahů. Studentům se navíc podařilo zvítězit již pošesté v řadě. Uvedené soutěže se zúčastnilo celkem 10 studentských týmů.

Studenti zpracovali návrh In-store komunikační kampaně dle briefu společnosti JT International pro cigarety Camel Essential. Na prvních třech místech se umístily tyto týmy studentů VŠE:

  • 1. místo Julie Janáková, Alexandra Grácová, Martin Rampa, Jan Volšík
  • 2. místo Theodor Cigánek
  • 3. místo Viktorie Valdová, Jan Faltys, Katka Hájíčková, Petr Juriš, Pavla Marcinčiková, Veronika Nevřivová, Bao Linh Truong

Odborná porota hodnotila navrhované řešení studentů z hlediska zvolené strategie a návaznosti na komunikaci značky, dále se hodnotila kreativita a inovativnost řešení a rozpracovanost do ostatních mediatypů mimo In-store komunikaci. Součástí hodnocení byla atraktivita řešení pro cílovou skupinu a v závěru též komplexní dojem.

Úspěchy studentů v uvedené soutěži prokázaly užitečnost propojení teoretických a praktických poznatků v předmětu Retail marketing při zpracování případové studie zadané konkrétní společností. V rámci spolupráce přednáší a působí na cvičeních v uvedeném předmětu špičkoví odborníci z praxe na problematiku chování spotřebitele, CRM, Sales promotion, In-store marketing, Retail audit, on-line komunikaci a obchodování.